Tên văn bản:

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 32-QĐ/TW
Ngày ban hành: 16/9/2021
Trích yếu nội dung:

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn:

 Toàn văn tải tại đây

 

;
.