Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, 11/06/2021, 13:31 [GMT+7]
    Ngày 10/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia.
 
    Phát biểu ý kiến tại buổi họp báo, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. 
 
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo
    Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân diễn ra dân chủ, công khai, được chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy định. 
 
    Việc tổ chức hoạt động bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, linh hoạt, sáng tạo, nhất là tuyệt đối bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư rất phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19 cũng như quá trình chuẩn bị, tổ chức hoạt động bầu cử và ngày bầu cử diễn ra trong điều kiện rất khó khăn nhưng vẫn bảo đảm an toàn. 
 
    Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, tổng số cử tri cả nước là 69.523.133 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 người (đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cử tri cả nước). Cơ cấu thành phần đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ khóa VI đến nay.
 
    Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 9/6/2021), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã bầu được 3.721 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.
 
    Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét theo quy định của pháp luật, tại phiên họp thứ 6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của một người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do không bảo đảm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Dương. 
                                                                                      P.V
.