Ban Nội chính Trung ương: Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 12/11/2020, 16:09 [GMT+7]
    Sáng 12/11/2020, Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
 
    Các đại biểu dự Hội nghị đồng tình với các nội dung nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội, nhất là các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời, đánh giá cao những điểm mới trong dự thảo lần này, như đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên trước tiên; nhấn mạnh tính cầm quyền của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị, như: Trong phần đánh giá thành tựu nhiệm kỳ XII về lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, bảo vệ môi trường, các đại biểu đề nghị cần đầu tư, bổ sung kỹ hơn, vì đây là các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua và Nhân dân rất quan tâm, nhất là, tình trạng sạt lở núi, lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng; phần đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu cho rằng xem xét, nghiên cứu, đánh giá lại cho phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là ảnh hưởng của Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020, trên cơ sở đó, cần có sự nhìn nhận đúng và rút ra bài học, kinh nghiệm cũng như định hướng phát triển kinh tế thực tế hơn.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Về tầm nhìn và định hướng phát triển, các đại biểu đề nghị cần đưa vấn đề bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế - xã hội;  nhấn mạnh bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế; bảo đảm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ngoài ra, nhiều ý kiến còn góp ý về vấn đề đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực nữ, nguồn nhân lực trẻ nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng cuộc cách mạng 4.0, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động thuộc Ban, nhất là những cán bộ trẻ, quần chúng ưu tú đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu, tổ giúp việc ghi chép, tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các ý kiến phát biểu để báo cáo Đảng ủy cấp trên theo kế hoạch.
Đặng Phước
.