Phú Yên: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư

Thứ Ba, 03/11/2020, 16:06 [GMT+7]
    Sáng ngày 03/11/2020, tại huyện Tây Hòa, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp với Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
    Tham gia tiếp dân có Thường trực Huyện ủy Tây Hòa; đại diện lãnh đạo các ban đảng huyện ủy; một số phòng, ban chuyên môn, đoàn thể được phân công tham gia tiếp dân định kỳ cùng với đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tiếp dân của UBND huyện; văn phòng các huyện ủy và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư của đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện; đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy cấp xã và cán bộ trực tiếp phụ trách tham mưu, giúp cấp ủy cấp xã tiếp công dân, xử lý đơn, thư.
 
 Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư tại huyện Tây Hòa
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư tại huyện Tây Hòa
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin các chuyên đề gồm: Phổ biến các quy định của Đảng về công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp; một số vấn đề thực tiễn về công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh (kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và những vấn đề cần lưu ý trong thời gian đến); quy trình các bước tổ chức buổi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy; liên hệ việc thực hiện tại tỉnh trong thời gian qua; lồng ghép tuyên truyền kết quả nổi bật công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa tham nhũng hiện nay. Tại Lớp bồi dưỡng, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực tiễn thực hiện tại địa phương.
 
    Thông qua Lớp bồi dưỡng, Ban Nội chính Tỉnh ủy trang bị những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư cho đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy cấp xã và cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy cấp xã, huyện để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian đến; trao đổi, thống nhất về nhận thức, phương pháp tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư của người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa tham nhũng hiện nay.
 
    Theo kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này tại 5 huyện, thị, thành phố khác trên địa bàn tỉnh
Lê Ngọc Hơn 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
.