Lạng Sơn: Công tác nội chính góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thứ Năm, 02/07/2020, 14:52 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn cán bộ; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh  ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp, tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc 5 vụ án kinh tế liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý; trong đó, có 2 vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đã tham mưu đưa 1 vụ án ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và tiếp tục theo dõi, đôn đốc 4 vụ án kinh tế. Ngoài ra, trên địa bàn xảy ra 4 vụ án tham nhũng (trong đó 2 vụ án năm 2019 chuyển sang) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan khối nội chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp, tăng cường đối ngoại, giao lưu nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định cùng phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.
                                                                                            P.V
.