Đồng Tháp: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự

Thứ Năm, 15/08/2019, 15:38 [GMT+7]
    Trong tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm nhập, phá hoại, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó có nội dung phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trên lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; quản lý số đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo ở địa phương không để hoạt động xấu; không để xảy ra xâm nhập, phá hoại.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Đồng Tháp
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Đồng Tháp
    Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khám phá 47/48 vụ phạm pháp hình sự, bắt 60 đối tượng (khởi tố 30 vụ 37 bị can, đang điều tra 17 vụ 23 đối tượng); thu hồi tài sản khoảng 179 triệu đồng; triệt xóa 18/20 vụ phạm pháp về ma túy; bắt xử lý 27 đối tượng. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 4.074 vụ việc, đã xét xử 972 vụ; tạm đình chỉ 25 vụ.
 
    Toàn ngành Thanh tra thực hiện 27 đoàn thanh tra, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 18 đoàn; ban hành 10 kết luận thanh tra; phát hiện 07 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi 3 tỷ 429,4 triệu đồng, đã thu hồi 25,3 triệu đồng. Các sở, ngành thành lập 10 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 38 cá nhân, 32 tổ chức. Qua đó, phát hiện 32 cá nhân, 06 tổ chức có vi phạm; ban hành 38 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền đã thu được 164,49/173,49 triệu đồng.
 
    Các cơ quan hành chính tiếp 588 lượt công dân; trong đó: Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 108 lượt, phát sinh 04 đoàn khiếu nại nhiều người với 50 lượt người. Các sở, ngành tiếp thường xuyên 45 lượt, tiếp định kỳ, đột xuất 02 lượt. Cấp huyện tiếp thường xuyên 195 lượt; tiếp định kỳ, đột xuất 39 lượt; cấp xã tiếp thường xuyên 136 lượt; tiếp định kỳ, đột xuất 64 lượt.
 
    Các cơ quan hành chính tiếp nhận 194 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kết quả đã phân loại, xử lý 115 đơn đủ điều kiện xử lý, hướng dẫn 62 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 08 đơn, đôn đốc giải quyết 07 đơn, thụ lý, giải quyết 38 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, lưu theo dõi 79 đơn không đủ điều kiện xử lý.
                                                                                    Hoàng Kiếm
.