Bộ Nội vụ: Nâng cao hợp tác quốc tế trong cải cách hành chính

Thứ Năm, 15/08/2019, 15:16 [GMT+7]
    Ngày 14-8, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, nắm bắt tình hình 10 năm thực hiện Chỉ thị. 
 
    Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, mục đích của việc tổng kết là nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị trong 10 năm qua, xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới và đề ra định hướng, nhiệm vụ hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
    Việc tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Trung ương cũng đang tiến hành tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.
 
    Báo cáo với Đoàn khảo sát, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho biết, sau khi Chỉ thị số 39-CT/TW được ban hành, Bộ Nội vụ đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 03/1999/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên và đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. 
 
    Hằng năm, Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổng kết đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở bám sát tình hình, đặc điểm nghiên cứu, cũng như nhu cầu xây dựng chủ trương, chính sách của ngành như lĩnh vực công vụ, công chức, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước… Công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư đã được Bộ Nội vụ quan tâm thực hiện, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
 
    Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, đặc biệt là bài học kinh nghiệm của Bộ Nội vụ trong hợp tác quốc tế là “cần phải có một chiến lược quan hệ đối tác phù hợp”. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và lãnh đạo một số đơn vị đã chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; công tác thanh niên; cải cách chế độ công vụ, công chức… 
 
    Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Nội vụ, thể hiện sự nghiêm túc của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị.
 
    Với tinh thần chung là chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm tranh thủ kinh nghiệm quốc tế và áp dụng có chọn lọc vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ thời gian tới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và nhận thức rõ nguy cơ, thách thức để có biện pháp phòng ngừa.
 
    Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước, có biện pháp phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh trong việc bảo vệ an toàn chính trị, xã hội.
                                                                                         Lê Sơn
.