Cụm thi đua số III bình xét thi đua Chuyên đề theo Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 07/11/2023, 20:54 [GMT+7]
    Ngày 07/11/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm thi đua số III gồm 13 ban Nội chính các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội nghị bình xét khen thưởng, sơ kết thi đua chuyên đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn" giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp vụ Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo ban Nội chính 13 tỉnh, thành Cụm thi đua số III.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 3 năm triển khai thực hiện, bám sát sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, cán bộ, công chức, ban nội chính các tỉnh, thành ủy Cụm thi đua số III đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình cơ sở, không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phát sinh. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thanhtra, kiểm tra trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương; đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Ban nội chính các tỉnh, thành ủy Cụm thi đua số III đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc về tham nhũng đạt 115,4% và các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn vượt 216,7% so với chỉ tiêu đăng ký đến năm 2023. Qua việc hưởng ứng phong trào thi đua của Ban Nội chính Trung ương đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động của từng cán bộ, công chức; ngày càng nâng cao vị thế, vai trò của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong công táctham mưu xử lý các vụ án, vụ việc; đồng thời, tạo được phong trào, động lực lan tỏa đếncác cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc như: Một số vụ án phải tạm đình chỉ thời gian dài để chờ kết quả giám định, định giá tài sản hoặc chưa thống nhất quan điểm xử lý, chờ xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; việc xác Minh đối với đơn, thư bức xúc, phức tạp, kéo dài, việc giải quyết các vụ án, vụ việc để kịp thời tham mưu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, lĩnh vực nên việc thu thập tài liệu làm rõ hành vi tham nhũng gặp khó khăn...Từ đó đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đó là, tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là trong lĩnh vực đền bù đất giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn; nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc và mới nảy sinh tại cơ sở, không để xảy ra tụ tập đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp;tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình về việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp nhất là trách nhiệm người đứng đầu tại một số ngành, địa phương trên địa bàn; tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khối nội chính phối hợp, xem xét, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài để tránh gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; chủ trì, phối hợp tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương phấn đấu 100% các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra...
 
    Các đại biểu cũng tập trung phân tích làm rõ kết quả thực hiện thi đua chuyên đề của các đơn vị trong Cụm và tiến hành bỏ phiếu bình xét, lựa chọn các đơn vị xuất sắc tiêu biểu đề nghị khen thưởng. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí giới thiệu, đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình; đề nghị tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy Đà Nẵng; Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum.
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.