Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thứ Năm, 31/08/2023, 19:56 [GMT+7]
    Ngày 30/8, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho gần 130 đồng chí là cấp ủy, bí thư chi bộ trong Đảng bộ Khối.
 
    Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời, triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức được 4 lớp cho gần 600 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cơ sở và đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Trọng tâm là Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây là lớp thứ 2 dành cho cấp ủy và bí thư chi bộ, với gần 130 đồng chí tham gia.
 
Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
    Các học viên dự lớp bồi dưỡng được nghe truyền đạt và trao đổi 4 chuyên đề: (1) Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; (2) Việc thi hành kỷ luật Đảng; (3) Giải quyết tố cáo đối với đảng viên; (4) Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên.
 
    Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, hỗ trợ cơ sở, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Cùng với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng cuốn tài liệu Hỏi-Đáp nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó có khoảng 50 câu hỏi-đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt từ chi bộ được coi là một giải pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và trong toàn Đảng bộ Khối.
                                                                                         Thu Huyền
.