Quan điểm định hướng về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Thứ Hai, 21/08/2023, 18:01 [GMT+7]
    Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra là đơn vị chủ trì, phối hợp với Tạp chí Thanh tra và Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo lần 3, Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia: Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam với chủ đề: “Quan điểm định hướng về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”.
 
    Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ thực tiễn để đề xuất quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực trạng về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng. Qua đó, Ban chủ nhiệm đề tài hi vọng tổng hợp được các đề xuất, kiến nghị về quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới; tham luận tại hội thảo được tập hợp và in thành kỷ yếu để phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu đề tài.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Trong khuôn khổ hội thảo, có 45 bài tham luận được gửi về đề cập đến nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề thuộc chủ đề Hội thảo và thuộc phạm vi nghiên cứu của Đề tài; tập trung vào 5 nhóm vấn đề: (1) Quan điểm định hướng vận dụng và phát triển lý thuyết, tư tưởng, quan điểm về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. (2) Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chủ thể xã hội nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. (3)  Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Đảng và của Nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. (4) Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng. (5) Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.
                                                                            Hương Giang
.