Bộ Ngoại giao: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, chú trọng

Thứ Tư, 30/08/2023, 17:17 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm, chú trọng. Theo đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ việc phổ biến, quán triệt đến việc xây dựng, ban hành quy định liên quan của Đảng và Nhà nước. Đây là định hướng, cơ sở quan trọng để toàn ngành tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản của cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” với sự tham dự của Bộ trưởng, các thứ trưởng, đảng viên trong bộ. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”.
 
    Các đơn vị trong Bộ nghiêm túc triển khai việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, quy trình cấp bộ và của đơn vị, nhất là quy chế làm việc của mỗi đơn vị; duy trì, phát huy nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị; nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý tài sản cơ quan, đơn vị, quy định chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, đã ban hành 01 quy chế và 03 quy trình cấp bộ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Quy chế Làm việc của Thanh tra Bộ; đang xây dựng dự thảo Nội quy Tiếp công dân của Bộ. 
 
    Thanh tra Bộ đã hoàn thành 75% kế hoạch thanh tra của bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã hoàn thành 53% chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ năm 2023. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt dư luận, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời xử lý nếu phát hiện sai phạm, không để phát sinh thành vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, các đơn vị của Bộ tiếp tục triển khai thường xuyên, liên tục cập nhật, phổ biến, quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị, hướng dẫn mới về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình, chương trình, kế hoạch, lề lối, cách thức làm việc khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, phân công, phân nhiệm rõ ràng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí Thư tại phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương với tinh thần quyết liệt hơn nữa, nhịp nhàng hơn nữa. Phải kiên quyết, kiên trì, không nể nang, không chịu bất kỳ sức ép nào, xây dựng được chính sách, thể chế, cơ chế một cách chặt chẽ, thiết thực hơn, quyết liệt hơn, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.
Văn Hiếu
.