Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Thứ Ba, 15/06/2021, 16:09 [GMT+7]
    Ngày 14/6, tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
 
    Theo Báo cáo tại phiên họp, năm 2020, là năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, năm có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn... tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Với quyết tâm, trách nhiệm cao trước đồng bào, cử tri cả nước, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động, linh hoạt, đổi mới cách thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp thứ 9 và thứ 10 theo hình thức chia làm 02 đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Trong bối cảnh đó, nhiều hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cũng có nhiều cải tiến, đổi mới, tăng tính chủ động, dự báo và đạt được những kết quả quan trọng.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát không quá 02 chuyên đề trong 01 năm, bố trí tại phiên họp tháng 8 và tháng 9”. Tuy nhiên, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân chỉ quy định theo hướng báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm tại kỳ họp giữa năm của năm sau. Theo đó, việc chuyển nội dung theo ý kiến nêu trên vẫn bảo đảm tiến độ báo cáo Quốc hội. 
 
    Về tổng hợp chuyên đề giám sát của các cơ quan, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, qua rà soát các nội dung đã thực hiện và cân đối các lĩnh vực, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến, đề xuất 08 chuyên đề để xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
    Theo dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Trong đó, đối với giám sát chuyên đề, trên cơ sở kết quả lựa chọn của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực; theo đó, 06 chuyên đề được lựa chọn cụ thể như: Chuyên đề 1, việc thực hiện pháp luật về công tác lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030; Chuyên đề 2, việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí (trọng tâm về tài chính, tài sản công, mua sắm công, dịch vụ sự nghiệp công…); Chuyên đề 3, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Chuyên đề 4, việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội) và kinh doanh bất động sản trong giai đoạn 2015-2020; Chuyên đề 5, việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2012 đến ngày 01/7/2021; Chuyên đề 6, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển năng lượng.
                                                                                          P.V
.