Kết quả công tác nổi bật năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Bảy, 13/02/2021, 00:45 [GMT+7]

    1. Xây dựng, hoàn thành 11 Đề an lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trên cơ sở đó, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Ban Bí thư ban hành Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/11/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị; Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ban hành Quy chế làm việc số 236-QC/TW, ngày 08/12/2020.

     2. Xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ các Phiên họp thứ 17, 18 của Ban Chỉ đạo và 02 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Phiên họp thứ 9, 10 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; 07 cuộc họp Ban Chỉ đạo 110 (Ban chỉ đạo vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và Đinh Ngọc Hệ).

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

    3. Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Đâu là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, với sự tham gia của gần 700 đại biểu tham dự tập trung và gần 5.000 đại biểu tham dự tại 84 điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Hội nghị đã để lại ấn tượng sâu sắc, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

    4. Công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc ngày càng quyết liệt, hiệu quả, khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh, kỹ năng của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nhất là, đã chủ động nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, thể chế hóa quan điểm xử lý đối với các hành vi sai phạm trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tham mưu thực hiện nghiêm túc cơ chế giao ban, hội ý, họp án của 03 đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; của Ban Chỉ đạo 110. Chủ trì, tổ chức 05 cuộc họp; phối hợp, tham gia 40 cuộc họp án lãnh đạo liên ngành, 86 cuộc họp án cấp chuyên viên; ban hành gần 90 văn bản để đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tham mưu bổ sung vụ án mới vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, xác định cụ thể kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử từng vụ án, kết luận từng vụ việc, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh PCTN, không vì chuẩn bị Đại hội mà“chững lại”, hay “chùng xuống”, được dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

    5. Tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, đặc biệt và tham mưu về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham gia ý kiến đối với các nhân sự được giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; các trường hợp bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý và việc bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với sỹ quan cao cấp Công an và Quân đội.

    6. Chủ động, tích cực phối hợp, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vẫn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiệu quả công tác theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp ở Trung ương và địa phương tiếp tục được nâng lên. Tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư.

    7. Tổ chức thành công 02 Hội nghị ngành Nội chính Đảng: Hội nghị toàn quốc tổng kết cong tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội chính Đảng; Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 và tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2021).

    8. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của hai Ban Chỉ đạo, của Ban Nội chính Trung ương; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kết quả các phiên họp của hai Ban Chỉ đạo và hoạt động của các thành viên của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổ chức họp báo về Hội nghị tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020. Thông tin, tuyên truyền về hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội chính Đảng; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 và Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Nội chính Đảng (1966-2021). Tạp chí Nội chính đã: Sản xuất Video clip “Ban Nội chính Trung ương vững tin tiến bước”; phối hợp Đài truyền hình Việt Nam sản xuất 02 bộ phim tài liệu về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giai đoạn 2013-2020 và 55 năm vẻ vang ngành Nội chính Đảng; xuất bản 02 Tập sách ảnh: “Một số hình ảnh hoạt động Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 1966-2012” và “Một số hình ảnh hoạt động Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 2018-2020”. Tổ chức tốt Đoàn đại biểu của Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Singapore; cử đoàn cán bộ tham gia đoàn công tác trong khuôn khổ Dự án “Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng hướng tới năm 2020” do tổ chức Jica của Nhật Bản tài trợ.

    9. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025. Thành lập Vụ Địa phương II (Khu vực miền Trung - Tây Nguyên), Vụ Cải cách tư pháp; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ của Vụ, đơn vị được bổ sung, kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công có nhiều đổi mới về hình thức, bảo đảm tính thực chất hơn, phát huy mạnh mẽ vai trò của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Trong năm đã vận động quyên góp được 05 căn nhà tình nghĩa, kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

      10. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II. Trong năm 2020, Ban Nội chính Trung ương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN từ năm 2013 đến năm 2020. Có 01 tập thể cấp Vụ được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể cấp Vụ, 02 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể cấp Vụ và 03 cá nhân; Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho 06 tập thể cấp Vụ và 19 cá nhân có thành tích trong công tác PCTN từ năm 2013 đến nay. Tặng Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương cho 02 tập thể cấp Vụ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 20 cá nhân; 09 tập thể cấp vụ và 01 đơn vị cấp phòng được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và nhiều phần thưởng khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020...

Ban Nội chính Trung ương

.