Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Năm, 31/12/2020, 07:17 [GMT+7]
    Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung trọng tâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, cụ thể:
 
    Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Báo cáo việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, chuyên đề của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Công văn kiến nghị các cơ quan Trung ương thống nhất hướng xử lý đối với một số vụ việc, vụ án; Công văn về nhận xét, đánh giá cán bộ Ban Nội chính Trung ương được phân công theo dõi địa bàn. Ngoài ra, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo định kỳ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp gửi Ban Nội chính Trung ương theo quy định. 
 
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum
    Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn và hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị trong năm 2019 và nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2020; kết quả thực hiện Thông báo số 504-TB/VPTU ngày 19/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy "ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân ở huyện Đăk Hà”; việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2007/TTLT/BNN & PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/03/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao về "Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản"; một số vấn đề liên quan an ninh, trật tự có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 18/05/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng"; một số vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh”.
 
    Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoạt động công tác năm, thẩm định chương trình công tác năm 2021 của các cơ quan khối nội chính.
 
    Đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời theo dõi, chỉ đạo một số vụ án, vụ việc tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Đã triển khai thực hiện tốt Quy chế số 05-QC/BNCTU-VPTU phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, qua đó, đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy hướng xử lý 19 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (trong đó: tố cáo: 09 đơn, khiếu nại: 05 đơn, kiến nghị: 05 đơn).
 
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân; đồng thời, tổ chức 02 cuộc tiếp xúc, đối thoại với dân. Qua tiếp xúc đối thoại, đã ban hành các Thong báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các kiến nghị của công dân.
                                                                               Thăng Quyết
.