55 năm ngành Nội chính Đảng một chặng đường vẻ vang

Thứ Sáu, 12/02/2021, 00:13 [GMT+7]
    Năm Canh Tý 2020 đang khép lại, đón chào năm mới Tân Sửu - 2021 trong rộ ràng niềm vui. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào cả nước đều vững tin hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng; gần 100 triệu con tim Việt Nam lại hòa chung nhịp đập, hát mừng đất nước tròn 91 mùa xuân có Đảng, 35 năm đổi mới, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Hòa chung trong hào khí ấy, ngành Nội chính Đảng phấn khởi và tự hào kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập, một chặng đường vô cùng vẻ vang do các thế hệ những người làm công tác nội chính luôn sát cánh bên nhau dày công vun đắp, giữ gìn và phát huy.
 
    Đã 55 năm trôi qua, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW, ngày 05/01/1966 về thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay, ngành Nội chính Đảng không ngừng trưởng thành về mọi mặt và luôn đồng hành cùng cách mạng Việt Nam dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Ngày 05/01/1966 không chỉ là mốc son mở đầu cho trang sử truyền thống của ngành mà còn đánh dấu một bước phát triển về tổ chức của Đảng, có thêm cơ quan tham mưu đắc lực trong xây dựng và bảo vệ pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình mới, ngày 17/9/1979, Đảng quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở kế thừa và phát triển nhiệm vụ của Ban Pháp chế Trung ương. Với năm lần thay đổi chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, ngành Nội chính Đảng ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình và là một bộ phận không thể thiếu trong việc nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Qua mỗi giai đoạn cách mạng, ngành được trao thêm những nhiệm vụ nặng nề hơn và chính đó là niềm vinh dự để cán bộ, công chức, viên chức được rèn luyện, trưởng thành, cống hiến nhiều hơn cho Đảng và đất nước. Từ buổi đầu chỉ tập trung tham mưu về công tác lập pháp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bám sát yêu cầu của cuộc sống, đội ngũ những người làm công tác nội chính đã nhanh chóng vươn lên đề xuất các quan điểm, định hướng lớn về xây dựng Nhà nước và pháp luật. Từ tham mưu chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ngành đã nâng tầm tham mưu về chủ trương, chính sách lớn trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu định hướng giải quyết các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được nhân dân đặc biệt quan tâm. Đất nước càng phát triển bao nhiêu càng đòi hỏi phải nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp bấy nhiêu. Qua mỗi chặng đường cách mạng, qua từng nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức của ngành lại bồi dưỡng, nâng cao hơn về chuyên môn nghiệp vụ; vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, không cho phép bất kỳ ai làm trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, thật sự là những “công bộc” của nhân dân, do nhân dân và hết mình vì nhân dân. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, bộ máy tổ chức của ngành không ngừng được kiện toàn ngày càng vững mạnh, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, luôn luôn là địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Sau tám năm tái lập (2012), ngành đã tiếp nối và tô đậm thêm truyền thống “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”, trong mọi điều kiện, dù khó khăn đến mấy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “tai, mắt”, là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Ban Nội chính Trung ương gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
Ban Nội chính Trung ương gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
    Qua chín kỳ Đại hội của Đảng, ngành Nội chính đã chủ trì, phối hợp tham mưu để Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về nhiều lĩnh vực, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trước đòi hỏi từ thực tiễn và mong đợi của nhân dân, những người làm công tác nội chính đã cùng các cơ quan chức năng hợp thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận đầy khó khăn, phức tạp và nhạy cảm này. Ngành Nội chính Đảng, nhất là Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trở thành chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng trong tham mưu xây dựng đường lối, chính sách để không ai có thể tham nhũng; tham mưu, định hướng chỉ đạo giải quyết, xử lý, truy tố, điều tra, xét xử các vụ việc, vụ án lớn, phức tạp được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa bao giờ được thực hiện quyết liệt, kiên trì, bài bản, hiệu quả như nhiệm kỳ Đại hội XII. Bất kỳ ai sai phạm đều bị xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”. Đó là dấu ấn, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là cơ sở củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Trên chặng đường vẻ vang trong 91 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, thật tự hào biết bao trong đó công sức của những người làm công tác nội chính - những người đã viết thêm trang sử mới vẻ vang của ngành hôm nay. 
 
    Một mùa xuân mới lại về, Xuân Tân Sửu - 2021 đang rạo rực dang rộng vòng tay đón chào một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ định hướng cho con đường đi lên của dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thời cơ mới, vận hội mới đang rộng mở, nhưng cũng tiềm ẩn trong đó không ít khó khăn, thử thách. Tiếp bước chặng đường 55 năm vẻ vang, ngành Nội chính Đảng đã sẵn mang trong mình lòng nhiệt huyết cách mạng lại càng nhiệt huyết hơn với tinh thần mới, quyết tâm mới cao hơn, đoàn kết, đồng lòng cùng bắt tay vào công việc mới, đó là: Tham mưu, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện thật tốt chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Đặc biệt là tập trung tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, v.v...
 
    Hơn bao giờ hết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng giao phó, đội ngũ những người làm công tác nội chính đảng phải thật sự bản lĩnh, thật sự liêm chính, thật sự có dũng khí, vượt qua mọi cám dỗ, mọi áp lực, toàn tâm toàn ý với công việc, viết tiếp trang sử mới vẻ vang của ngành.
Nguyễn Văn Bắc
.