Nam Định: Tiến hành 356 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện các sai phạm và xử lý về kinh tế gần 30 tỷ đồng

Thứ Ba, 05/01/2021, 07:04 [GMT+7]
    Năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Nam Định đã tập trung đổi mới việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra, chuyển mạnh từ chủ yếu tiến hành thanh tra từng dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thanh tra doanh nghiệp chấp hành pháp luật về thuế sang thanh tra theo chuyên đề, thanh tra việc chấp hành pháp luật của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm như: Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách; đất đai, môi trường, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng... 
 
Thanh tra tỉnh Nam Định trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai
Thanh tra tỉnh Nam Định trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai
    Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện các cuộc thanh tra theo hướng từ chủ yếu làm việc tại đơn vị được thanh tra sang thu thập tài liệu và chủ yếu nghiên cứu tại trụ sở cơ quan Thanh tra, ứng dụng sâu rộng công nghệ tin học trong thực hiện cuộc thanh tra, từ đó nâng cao chất lượng thanh tra, nhất là các đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.
 
    Kết quả năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 356 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện các sai phạm và xử lý về kinh tế với số tiền gần 30 tỷ đồng. 
 
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã và đang triển khai 36 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý và sử dụng đất công, chấp hành pháp luật về môi trường… Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã tham mưu UBND tỉnh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai với số tiền 160 triệu đồng, thu hồi diện tích 4.472,6m2 đất.
 
    Đối với việc thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ: Thanh tra tỉnh đã thành lập 7 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra đối với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thanh tra, các đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi vào ngân sách của tỉnh 13,9 tỷ đồng.
 
    Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ tăng so với những năm trước, UBND tỉnh Nam Định đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành trong toàn tỉnh Nam Định đã tiếp 3.557 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị; trong đó, có 82 lượt đoàn đông người.
 
    Tiếp nhận 3.051 đơn thư; trong đó có 80 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 63/80 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, còn 17 vụ đang xem xét, giải quyết, đạt 78,8%.
 
    Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu là: Về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; đề nghị, kiến nghị, phản ánh về những tồn tại trong dồn điền đổi thửa chưa được giải quyết dứt điểm; việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, gần đây phát sinh nhiều vụ tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại không thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại….
 
    Trong công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2020, toàn tỉnh Nam Định đã và đang xem xét, xử lý 20 vụ án tham nhũng; trong đó, đã xét xử 10 vụ, chuẩn bị xét xử 5 vụ, đang điều tra 5 vụ.
                                                                               Hương Giang
.