Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Một số kết quả công tác năm 2020

Thứ Bảy, 02/01/2021, 06:36 [GMT+7]
    Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động chủ trì phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về quốc phòng, an ninh, tư pháp, kiểm sát, tòa án, thi hành án và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm an ninh quốc gia, biên giới, nội địa, an ninh tôn giáo, dân tộc, xuất nhập cảnh và phòng chống dịch Covid-19;  rà soát các vụ việc nổi cộm và ưu tiên tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.
 
Các đại biểu tại điểm cầu Cao Bằng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020
Các đại biểu tại điểm cầu Cao Bằng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020
    Phối hợp với  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thành lập các tổ công tác làm việc với thành phố Cao Bằng, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh để xem xét, giải quyết một số vụ việc, vụ án liên quan đến khiếu nại, tố cáo, các hành vi tham ô, tham nhũng, vi phạm quản lý kinh tế, chức vụ, đất đai… Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương.
 
    Chủ trì xây dựng, phối hợp với các cơ quan nội chính xây dựng và thẩm định 30 văn bản có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành; tiếp nhận 26 hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức ở địa phương về nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, cơ quan tư pháp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổ chức lấy ý kiến góp ý các bộ luật; triển khai thực hiện các bộ luật mới được ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan Trung ương.
 
    Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; tiếp tục theo dõi vụ án xảy ra tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hạ Lang;  vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hạ Lang; vụ việc có dấu hiệu “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình.
 
    Thực hiện thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn, giai đoạn 2019-2020 do Ban Nội chính Trung ương phát động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với các ngành trong khối nội chính nắm thông tin, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề này.
 
    Trong thời gian phát động thi đua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng phấn đấu phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả ít nhất 02 vụ án tham nhũng và 03 hành vi “tham nhũng vặt”. Kết quả trong đợt thi đua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát hiện, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý nghiêm 07 vụ; trong đó, 04 vụ án tham nhũng và 03 vụ việc tham nhũng vặt, với số tài sản bị thiệt hại là 1,8 tỷ đồng.
Cù Tất Dũng
.