Đăk Lăk: Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Hai, 04/01/2021, 16:48 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Đăk Lăk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh  đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông báo kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát, rà soát của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; quyết liệt chỉ đạo, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm, không để phức tạp tình hình; các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đảm bảo đúng quy định pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm trong việc tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.
 
    Năm 2020, ngành Công an đã điều tra làm rõ 954/1.031 vụ phạm pháp (đạt 92,5%); xác minh, giải quyết 17 đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp. Ngành Thanh tra đã triển khai 1.274 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 16 tỷ 715 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời, triệt để các vụ trọng án, án trọng điểm, các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và dư luận xã hội quan tâm; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý thị trường, hải quan, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
 
    Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Y Biêr Niê đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề đột xuất, nổi cộm, bức xúc, phức tạp, vụ việc kéo dài mà nhân dân và dư luận quan tâm…
 
    Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 03 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020; Ban Nội chính Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 18 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
                                                                                    Thăng Quyết
.