Bến Tre: Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 30/10/2020, 16:14 [GMT+7]
    Công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là tự kiểm tra nội bộ thời gian qua được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng. Kết quả kiểm tra nội bộ phát hiện 03 trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực: 02 trường hợp có dấu hiệu tham nhũng; đã thu hồi tài sản trị giá 90 triệu đồng, đạt 100%; xử lý kỷ luật và chuyển công tác khác 01 trường hợp, chuyển 01 vụ có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan điều tra thụ lý, xử lý theo quy định, 01 trường hợp có hành vi tiêu cực số tiền 01 triệu đồng, đã xử lý kỷ luật buộc thôi việc.
 
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành kiểm tra, phúc tra, đôn đốc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thành lập 11 đoàn kiểm tra, rà soát và giải quyết tố cáo đối với 09 cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và 07 cá nhân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bến Tre
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bến Tre
    Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 09 đoàn kiểm tra, phúc tra và công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với 17 lượt cấp ủy, tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tập thể và 13 cá nhân. Qua kiểm tra, kết luận có vi phạm và đã quyết định thi hành kỷ luật 07 đảng viên bằng hình thức khiển trách, 03 đảng viên hình thức cảnh cáo (trong đó, có 02 trường hợp đảng viên do Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: 01 khiển trách và 01 cảnh cáo); kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giao Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đổi với 02 tổ chức đảng. 

    Ngành thanh tra tiến hành 493 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc 488 cuộc, đang tiến hành 05 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung trên lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu thuốc, thiết bị, vật tư y tế và chính sách...). Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 20.126 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 11.487 trường hợp vi phạm (1.834 tổ chức và 9.653 cá nhân), đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 43.895 triệu đồng.
 
    Qua công tác thanh tra hành chính phát hiện 290 đơn vị sai phạm với tổng tiền 141.166 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 39.344 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh 101.822 triệu đồng; xử lý 114 tập thể và 318 cá nhân. 
 
    Kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 21 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 20 vụ. Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 10 vụ; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ; đã khởi tố, truy tố và xét xử 05 vụ; hiện đang xác minh làm rõ 04 vụ.
 
    Triển khai 345 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề về minh bạch tài sản, thu nhập, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Trong kỳ báo cáo, cơ quan điều tra các cấp tiếp nhận, thụ lý 21 kiến nghị khởi tố và 03 tố giác tội phạm; đã khởi tố vụ án hình sự 09 vụ, không khởi tố vụ án hình sự 12 vụ; đang xác minh, làm rõ 03 vụ.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý, điều tra 15 vụ/18 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý, truy tố 14 vụ/17 bị can. Tòa án nhân dân thụ lý, xét xử 14 vụ án/17 bị cáo.
                                                                                       Nguyễn Hiên
.