Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ Ba, 08/09/2020, 17:34 [GMT+7]
    Thực hiện chương trình công tác năm 2020, được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chiều 08/9/2020, Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. 
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương; Vương Văn Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện một số ban, vụ, đơn vị chức năng thuộc 02 Cơ quan.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Kết quả trong 2 năm 2019-2020 thực hiện Quy chế phối hợp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên hai cơ quan thể hiện trên nhiều mặt công tác từ việc trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo có liên quan đến an ninh quốc gia; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các hoạt động giám sát; đóng góp xây dựng hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng...; tích cực chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đề ra; phân công lãnh đạo, đơn vị liên quan của mỗi bên duy trì mối quan hệ thường xuyên; chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan đề ra; hoạt động phối hợp đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được tăng cường, góp phần tích cực vào thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; hai bên phối hợp hoàn thành tốt một số cuộc kiểm tra, giám sát, như: Giám sát trách nhiệm xử lý, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; giám sát công khai kết luận thanh tra; thí điểm giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế - xã hội...
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần khắc phục, như: Hai cơ quan cần trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, thống nhất cách thức thực hiện để việc cung cấp thông tin thông suốt, đúng quy định, đúng đối tượng, an toàn, bảo mật về kết quả phòng, chống tham nhũng; việc xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm; việc phối hợp phân tích ý kiến, kiến nghị của cử tri qua công tác tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XIV về những nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng...
 
Đồng chí Vương Văn Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vương Văn Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
    Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định: Tăng cường phối hợp trong công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu, chỉ đạo đối với việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; định hướng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phối hợp giám sát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp tổ chức giải báo chí về phòng, chống tham nhũng; phối hợp thống nhất định hướng thông tin, giúp việc tích cực cho đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện nghiên cứu đề tài, đề án về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo sơ kết, tổng kết một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đề án kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng...
Đặng Phước
.