Điểm báo tuần số 383 từ ngày 31/8 đến ngày 06/9 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 07/09/2020, 19:58 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quảng Ninh, Quân đội nhân dân, Nhà báo và Công luận, Công Thương, Hà Nội mới, Đài TNVN, TTXVN (31/8) đưa tin,  đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tám tháng đầu năm 2020.  Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh về những kết quả toàn diện trong thời gian qua, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; không được áp dụng được các biện pháp cực đoan để bảo đảm các hoạt động kinh tế, xã hội hoạt động bình thường. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Quảng Ninh cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay cho các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này; ưu tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế biên giới, giúp người dân có cuộc sống ổn định, không để người dân có hành vi tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu qua biên giới; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có năng lực, tránh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư gây lãng phí nguồn lực; yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng tiến độ, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án có tiến độ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành, có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/9) phản ánh các nội dung của Hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Ðảng tháng 8 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Cả nước đã có 62 trong số 67 đảng bộ hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và 34 trong số 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội báo cáo Bộ Chính trị; hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, hạn chế tối đa việc chạy chức, chạy quyền. Ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội; kịp thời có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tham mưu chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; hoàn thiện Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Ðại hội XIII của Ðảng; thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Ðảng thật sự là ngày hội của toàn Ðảng và toàn dân. Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Ðảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành…
 
    Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Biên Phòng, Tiền Phong, Hải quan, Sài Gòn giải phóng, Người lao động, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (05/9) cho biết, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; ban hành đồng bộ các quy định, quyết định, nghị quyết, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi trọng  nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp và những sai phạm tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng chưa nghiêm... Phát biểu ý kiến kết luận, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, những kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua đã góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ Quân đội. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm phương hướng, mục tiêu, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Quân ủy Trung ương xác định; tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng các cấp; tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực cùng những vấn đề tồn đọng; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; quan tâm xây dựng cơ quan kiểm tra, giám sát các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài... 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Thời đại, Người đưa tin, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (05/9) dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đã quyết định khai trừ đảng đối với 05 đảng viên có vi phạm trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng khai trừ đảng đối với ông Trần Phi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Công Lang, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng; ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (01/9) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03), căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được từ vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), thuộc Sở Y tế Hà Nội, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Kim Thư, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CDC.  Hiện, C03 đang tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các bị can trong vụ án và kết luận điều tra, đưa các bị can ra truy tố, xét xử.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Khoa học và Đời sống, Nông nghiệp, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (31/8) đưa tin, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng ; Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và 4 người khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo kết luận điều tra, trong vụ án này, khi Đinh La Thăng với vai trò là Bộ trưởng được giao quản lý tài sản, trong đó có quyền thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Mặc dù nắm rõ các quy định pháp luật nhưng bị can lại đưa ra những chỉ đạo trái quy định để tạo điều kiện cho Đinh Ngọc Hệ, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng đang kinh doanh thua lỗ, không đủ năng lực tài chính mua quyền thu phí. Bị can Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí, nhưng không thông qua hội đồng xác định giá, hoặc thuê tổ chức thẩm định giá. Bị can Đinh Ngọc Hệ với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí nên ngay từ đầu đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo từ lỗ thành lãi và làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính. Hành vi của các bị can khiến Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
 
    Báo Hà Giang, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Nông nghiệp, An ninh Thủ đô, TTXVN (04/9) theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 04 tháng đối với 2 bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng và Bạch Hồng Phương, đang công tác tại trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang về tội “Giả mạo trong công tác”. Cơ quan điều tra xác định  02 bị can tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô, ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh với giá 320.000 đồng/01 giấy khám để thu lời bất chính. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (04/9) cho biết, tại cuộc họp báo Chính phủ, liên quan ông Nguyễn Đức Chung, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật, có một số tài liệu liên quan đến vụ Nhật Cường. Theo đó, liên quan vụ Nhật Cường, Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can với bốn tội danh: Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về vi phạm quy định quản lý tài sản, gây thất thoát tại thành phố Hà Nội, quá trình triển khai việc xử lý ô nhiễm nước hồ từ chế phẩm Redoxy-3C, quá trình điều tra cho thấy do phải ký với công ty đại lý nên gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 41 tỷ đồng. Với vai trò là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chung có trách nhiệm ở đây. Còn trách nhiệm đến đâu, đến mức nào thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05/9) đưa tin, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng - Vấn đề lý luận và thực tiễn". Các đại biểu đi sâu phân tích vấn đề kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; thực tiễn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương do mình phụ trách. Một số giải pháp để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng... Bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đó là quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng, nhưng nếu không có sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu thì quyết tâm chính trị cũng không thể trở thành hiện thực. Chỉ khi nào, ở đâu người lãnh đạo gương mẫu đi đầu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì ở đó tham nhũng ít xảy ra và ngược lại, ở đâu người đứng đầu có biểu hiện buông lỏng, không muốn và không dám chống tham nhũng, nói không đi đôi với là thì ở đó tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Qua đó, xử lý nghiêm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao có hành vi tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai. 
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Tài nguyên và Môi trường, Phụ nữ Việt Nam, Gia đình và Xã hội, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, An ninh Thủ đô (05/9) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên là kế toán của Hội người mù tỉnh Thanh Hóa, về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hồng Vân đã lập khống hồ sơ, chứng từ để rút tiền của Hội người mù đang gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Số tiền này được đối tượng lấy đi kinh doanh tiền ảo, sau đó thua lỗ hết. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (31/8) đưa tin, ông Michel Platini, cựu Chủ tịch UEFA đã phải có mặt tại Văn phòng Công tố Thụy Sĩ để chất vấn xung quanh chuyện phải trả lại 2 triệu Franc Thụy Sĩ tiền nhận hội lộ từ ông Sepp Blatter năm 2011. Số tiền này được ông Sep Blatter, cựu Chủ tịch FIFA mô tả là trả công tư vấn cho ông Platini. Tuy nhiên số tiền này được quy vào tiền hối lộ và nhận hối lộ. Các điều tra viên tìm ra các chứng cứ cho rằng, đó là tiền trả “mua” phiếu bầu Chủ tịch FIFA từ đại cử tri Platini. Lần này Văn phòng Công tố Thụy Sĩ buộc Platini trả lại 2 triệu Franc Thụy Sĩ tiền nhận hối lộ từ ông Blatter.
 
    Báo Thanh tra (04/9) cho biết, ông Azam Baki, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC), công bố một chương trình về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy cho sinh viên bắt đầu từ năm sau. Đây là một nỗ lực của MACC trong việc chống tham nhũng, tạo nhận thức cho thế hệ trẻ chống lại mối đe dọa của tham nhũng. Chủ tịch MACC cho biết, một số cơ sở giáo dục đại học sẽ cung cấp nội dung liêm chính và chống tham nhũng như một khóa học tự chọn. Các trường bao gồm: Đại học Putra Malaysia (UPM), Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM) và Đại học Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM).
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
- Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020.
- Quân ủy Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tọa đàm khoa học "Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng - Vấn đề lý luận và thực tiễn".
- Đề nghị truy tố Đinh La Thăng cùng cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.