Bạc Liêu: Nâng cao tổ chức và hoạt động của các cơ quan theo tinh thần cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 30/07/2021, 16:27 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan đơn vị, địa phương tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng đối với công tác tư pháp; thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Các bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật
Các bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật
    Theo đó, Công an tỉnh thực hiện khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam và điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã khởi tổ mới 288 vụ, 380 bị can; tiếp nhận, xử lý 739 tin báo, tố giác tội phạm, đã kiểm tra xác minh 739/739 tin. Qua đó, đã giải quyết 565/739 tin, (khởi tố 243 tin; không khởi tố 264 tin; tạm đình chỉ 58 tin); đang xác minh làm rõ 174 tin. Trong 06 tháng đầu năm 2021, không có tiếp nhận tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng. 
 
    Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam... Tổ chức giáo dục 361 lượt phạm nhân, 2.260 lượt người bị tạm giữ, tạm giam, 938 lượt người bị kết án phạt tù. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 777 phiên tòa; đang quản lý 741 người chấp hành xong hình phạt về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; quản lý giáo dục 104 đối tượng có tiền án, tiền sự tại xã, phường, thị trấn và 28 đối tượng bị kết án phạt tù còn ngoài xã hội chưa chấp hành án. 
Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; tăng cường chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo các trường hợp bắt, giữ, giam người đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử. Trong 06 tháng đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân đã phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức 66 phiên tòa rút kinh nghiệm. 
 
    Tòa án nhân dân: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân đã lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, chú trọng làm tốt thủ tục tranh tụng tại các phiên tòa, đảm bảo thực sự dân chủ, khách quan; đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án có căn cứ và đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.
 
    Công tác thi hành án dân sự: Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; các đơn vị, chấp hành viên bám sát nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành. Trong 06 tháng đầu năm 2021, đã thụ lý tổng số 9.139 việc, đã thi hành xong 2.958 việc. 
                                                                  Trịnh Hoàn
.