Trung Quốc: Yêu cầu thực hiện có chất lượng chương trình lập pháp

Thứ Tư, 13/09/2023, 07:56 [GMT+7]
    Tân Hoa xã đưa tin, ngày 06/9/2023, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp về công tác lập pháp.
 
    Tại Cuộc họp, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ NPC đã nhấn mạnh nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình lập pháp của Ủy ban Thường vụ NPC khoá 14 một cách có chất lượng cao, nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc.
 
Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uỷ viên trưởng Ủy ban Thường vụ NPC, phát biểu tại Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ NPC về công tác lập pháp, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 06/9/2023 (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ NPC, phát biểu tại Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ NPC về công tác lập pháp, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 06/9/2023 (Ảnh: Tân Hoa xã)
    Ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh và đề cao sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với công tác lập pháp, đặc biệt là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC); đồng thời yêu cầu phải tuân thủ định hướng chính trị đúng đắn trong công tác lập pháp. Công tác lập pháp cần căn cứ vào các điều kiện thực tế của đất nước, với một tư duy hệ thống và nắm bắt pháp luật một cách khách quan để nhất quán trong việc nâng cao chất lượng của pháp luật.
 
    Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ NPC cũng yêu cầu cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc trong lĩnh vực lập pháp và gắn kết hơn nữa giữa công tác xây dựng pháp luật với giáo dục pháp luật và giám sát thực thi pháp luật. Trong đó, đề cao nỗ lực bảo vệ hiệu lực và giá trị của Hiến pháp và các đạo luật.
Nguyễn Văn Dũng 
(Ban Nội chính Trung ương)
.