Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương

Thứ Tư, 31/01/2024, 05:59 [GMT+7]
    Tân Hoa xã đưa tin, ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại Bắc Kinh, đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Ban Công tác các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước đã chủ trì Hội nghị về công tác Đảng và kiểm tra kỷ luật trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương.
 
    Hội nghị đã thảo luận và nhấn mạnh việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng toàn diện trong các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước nhằm mang lại sự bảo đảm mạnh mẽ cho việc thúc đẩy xây dựng đất nước hùng mạnh và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc.
 
Đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Công tác các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước, phát biểu tại Hội nghị về công tác Đảng và công tác kiểm tra kỷ luật trong các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 26 tháng 01 năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Liu Weibing)
Đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Công tác các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước, phát biểu tại Hội nghị về công tác Đảng và công tác kiểm tra kỷ luật trong các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 26 tháng 01 năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Liu Weibing)
    Hội nghị đánh giá cao những tiến bộ mới đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023; kêu gọi các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, các tổ chức Đảng các cấp và đảng viên phải nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hội nghị yêu cầu tiếp tục phát huy và mở rộng những tiến bộ đã đạt được trong chương trình giáo dục và xây dựng các tổ chức Đảng cấp cơ sở vững mạnh hơn; nhấn mạnh thúc đẩy các nỗ lực chống tham nhũng, tăng cường quản lý toàn diện và giám sát thường xuyên đối với đảng viên, cán bộ, đồng thời không ngừng tăng cường giám sát và thực thi kỷ luật của các ủy ban kiểm tra kỷ luật.
 
    Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết tổng cộng đã có 107.547 trường hợp vi phạm Quy định 8 điểm về quy tắc ứng xử của Đảng bị điều tra. Cơ quan giám sát kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc cũng cho biết có 153.662 trường hợp liên quan đến những vụ việc đã bị khiển trách, giáo dục hoặc xử phạt; trong đó 108.695 trường hợp đã bị xử lý theo quy định của Đảng hoặc các quy định hành chính. 
 
    Tổng cộng có 39.781 trường hợp không hoàn thành trách nhiệm, không thực hiện nhiệm vụ hoặc có hành vi tùy tiện, gian lận trong phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái đã bị xử lý trong năm qua; những trường hợp này chiếm 86,9% trong tổng số các trường hợp vi phạm về quan liêu và chủ nghĩa hình thức bị điều tra năm 2023. Cũng theo các cơ quan trên, năm 2023 đã có 10 trường hợp vi phạm Quy định 8 điểm liên quan đến quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ, 649 trường hợp liên quan đến quan chức cấp địa khu và cấp sở đã bị điều tra.
Nguyễn Văn Dũng
.