Hội thảo "Mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng của Việt Nam - Vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thứ Sáu, 22/09/2023, 06:02 [GMT+7]
    Ngày 21/9/2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng của Việt Nam - Vấn đề lý luận và thực tiễn”. 
     
    Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện từ các ban, bộ, ngành Trung ương; chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nhấn mạnh việc xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng” là để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, PCTN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), ngày 07/12/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chỉ thị 50-CT/TW đã giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chủ trì, nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng theo hướng tăng thẩm quyền và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Hội thảo
    Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 18 ý kiến phát biểu rất tích cực, tâm huyết, sát sao, trách nhiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, những cán bộ am hiểu, có kinh nghiệm thực tiễn. Ban Tổ chức đã nhận được 22 bài tham luận rất công phu, nội dung phong phú, thẳng thắn, đề cập đến nhiều vấn đề mới, đột phá, có cơ sở về xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tại Việt Nam.
 
Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo
Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo
    Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần khoa học của các chuyên gia, khách quan, trách nhiệm, có lý lẽ, không né tránh, đề cập trực tiếp các vấn đề cấp thiết cần giải quyết... 
 
    Đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, các đánh giá, các quan điểm, các ý tưởng, đề xuất của các đại biểu đều có căn cứ và thuyết phục. Đây là cơ sở rất quan trọng để Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu của Đề án để trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. 
Văn Dũng - Anh Hưng
.