Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư

Thứ Ba, 14/03/2023, 19:14 [GMT+7]
    Ngày 14/3, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII), ngày 22/01/2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.   
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2019-2022, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời phản ánh tình hình an ninh trật tự, góp phần nhân rộng các mô hình làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về trật tự; người dân cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự…
 
    Cơ quan công an làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của 7.173 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an thực hiện tốt việc phối hợp với lực lượng quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm, giúp hoạt động này ngày càng thực chất, hiệu quả.
 
    Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở luôn được quan tâm. Hiện nay, Hải Dương có hơn 1.000 công an chính quy ở các xã, thị trấn, đạt bình quân 5,5 cán bộ/địa phương; có 945 công an xã bán chuyên trách, 1.656 bảo vệ dân phố, 1.156 đội dân phòng với 11.580 thành viên có năng lực, sức khỏe tự nguyện tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hơn 4,6 tỷ đồng phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...
 
    Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã thảo luận làm rõ kết quả, hạn chế và một số nội dung về hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh tổ quốc; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Kết luận số 44-KL/TW; công tác phối hợp trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong thực hiện Kết luận số 44-KL/TW thời gian qua. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự. 
 
    Việc triển khai Đề án "Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự", mô hình Zalo cộng đồng của tỉnh là mô hình cụ thể, hay, thiết thực, đã phát huy được sức mạnh toàn dân, lan tỏa được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh cần làm rõ để xây dựng thành mô hình đặc trưng của địa phương. Thường trực Tỉnh ủy sớm chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW để đánh giá kết quả, khen thưởng các tập thể, cá nhân xứng đáng; ban hành chỉ thị, kế hoạch tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
    Trước đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW.
                                                                                        Quỳnh Hoa
.