Hòa Bình: Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Thứ Năm, 02/02/2023, 06:55 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh các mặt công tác; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người, tệ nạn ma túy, mại dâm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ quan Thường trực và các Tiểu ban đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, điều tra khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm, bắt giữ nhiều đường dây phạm tội về ma túy, triệt phá nhiều điểm phức tạp về ma túy tại các địa bàn; kiềm chế và làm giảm tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 27/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 09/12/2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 27/6/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng thí điểm “Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 02 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu; Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 10/12/2021 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới… Chủ động tham mưu sơ, tổng kết các chuyên đề có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, giải pháp của của Bộ Chính trị, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp công tác và sơ kết, tổng kết các chuyên đề có liên quan.
 
    Cùng với đó, chủ động ban hành các văn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 09 các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm... 
 
    Bên cạnh đó, đã tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông và Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Biên tập, phát hành các số “Thông tin sinh hoạt Chi bộ” hằng tháng số lượng 5.000 cuốn đến các chi, đảng bộ và một số cán bộ hưu trí trong toàn tỉnh. Xây dựng, đăng tải 176 phóng sự, 2.639 tin, bài, ảnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Phát sóng 10 chuyên đề trên sóng phát thanh và 48 chuyên mục “An ninh Hòa Bình”, 12 chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”, 05 cuộc phỏng vấn, tọa đàm trên sóng truyền hình. Phát hành trên 7.000 cuốn Bản tin Tuổi trẻ Hòa Bình; 06 chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 08 số tài liệu sinh hoạt Chi đoàn trực tuyến trên Website Tỉnh đoàn tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Chiếu phim lưu động 447 buổi phục vụ 12.100 lượt người dân. Treo 600 băng rôn, pano, áp phích và phát 4.800 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức 4.681 lượt buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 312.264 lượt người, kết hợp trợ giúp pháp lý cho 3.419 lượt người; 07 lượt giao lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy; 01 Hội nghị đối thoại chính sách “Phụ nữ di cư lao động an toàn và phòng ngừa mua bán người” với sự tham gia của hơn 100 hội viên phụ nữ. Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng về tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số 560 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản và người hoạt động không chuyên trách tại các xã… Duy trì phát huy hiệu quả hoạt động 151 tổ hòa giải. Các trường học trong tỉnh đã tuyên truyền và tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy. Tham mưu, hướng dẫn Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm đến 151 khối dân vận cơ sở, duy trì hoạt động trên 1.000 đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh thôn, xóm, làng bản với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, phát hành 7.000 cuốn Bản tin tuổi trẻ Hòa Bình, 06 chuyên trang, chuyên mục và 05 số tài liệu sinh hoạt Chi đoàn trực tuyến trên Website Tỉnh Đoàn. 
 
    Đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng đã khởi tố 08 vụ, 09 bị can phạm tội về kinh tế; khởi tố 06 vụ, 15 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi 100% tài sản tham nhũng (1.928/1.928 triệu đồng). Phát hiện 398 vụ việc vận chuyển hàng hóa vi phạm nhãn mác, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, đã xử phạt hành chính 163 trường hợp với tổng số tiền 1,01 tỷ đồng; phối hợp kiểm tra, xử phạt hành chính 24 trường hợp với tổng số tiền 37 triệu đồng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đã khởi tố 02 vụ, 02 bị can, kiểm tra, phát hiện 260 vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính tổng số tiền 2,58 tỷ đồng; phối hợp kiểm tra, xử phạt hành chính 11 trường hợp với tổng số tiền 184 triệu đồng.
 
    Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận 473 tin, đã tổ chức kiểm tra xác minh 434 tin, hiện còn 39 tin đang trong thời gian xác minh. Trong số 434 tin đã xác minh, đã ra quyết định khởi tố 354 vụ; xử lý hành chính 54 vụ; tạm đình chỉ 26 tin. Công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm: Các cơ quan điều tra bắt, giam, giữ 844 đối tượng. Tổng thụ lý điều tra 1.086 vụ, 1.455 bị can, đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 614 vụ, 1.082 bị can; đình chỉ điều tra 33 vụ, 28 bị can… 
Đoàn Cần
.