Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Thứ Hai, 28/11/2022, 17:53 [GMT+7]
   Chiều 28/11/2022, Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì Hội nghị công bố Quyết định Giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Tập đoàn. Thành viên Đoàn Giám sát thuộc một số vụ, đơn vị chức năng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Về phía Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các đơn vị được giám sát thuộc Tập đoàn.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    
    Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn Giám sát công bố Quyết định, Kế hoạch và Lịch giám sát tại Tập đoàn. Theo đó, mục đích giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công  tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Qua đó có những kiến nghị để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tập đoàn đạt kết quả cao hơn.
 
    Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn tập trung triển khai thực hiện 04 giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Tập đoàn, đó là: (1) Nhóm các giải pháp về nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, người trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; (2) Nhóm các giải pháp nâng cao năng lực người làm công  tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; (3) Nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu cơ hội để các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra; (4) Nhóm giải pháp phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận, hoan nghênh Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kịp thời triển khai, xây dựng báo cáo đúng thời gian yêu cầu; Báo cáo đã bám sát đề cương, nội dung đánh giá được kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị chức năng; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc; đề ra hướng khắc phục, tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Tập đoàn. Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cung cấp kịp thời và thực hiện nghiêm các yêu cầu của Đoàn Giám sát; các cơ quan, đơn vị được giám sát cần xắp sếp thời gian, bố trí thành phần làm việc đúng yêu cầu, cử các đồng chí có thẩm quyền, nắm rõ yêu cầu, nội dung giám sát để làm việc với Đoàn. Đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát nhấn mạnh, thông qua làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc; nghiên cứu các báo cáo, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, trên cơ sở đó để đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công  tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí yêu cầu thành viên Đoàn Giám sát bám sát chương trình, kế hoạch đề ra để đạt kết quả cao nhất… 
 
Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
    Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giám sát phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tài liệu đầy đủ phục vụ Đoàn Giám sát để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặng Phước
.