Ban Nội chính Trung ương: Nghiệm thu cơ sở đề tài, đề án khoa học

Thứ Ba, 15/03/2022, 17:17 [GMT+7]
    Ngày 15/3/2022, Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở 03 đề tài, đề án khoa học, gồm: (1) Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính” do Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm chủ nhiệm; (2) Đề tài “Góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam” do Tiến sĩ Trương Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nội chính làm chủ nhiệm; (3) Đề án khoa học “Mô hình cơ quan giám sát quốc gia của Trung Quốc và giá trị tham khảo đối với Việt Nam” Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc làm chủ nhiệm.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Đây là 03/06 Đề tài, Đề án khoa học mà Ban Nội chính Trung ương đăng ký với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương năm 2020. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài “Góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam” và đề án “Mô hình cơ quan giám sát quốc gia của Trung Quốc và giá trị tham khảo đối với Việt Nam” là Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính” là Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tham dự các Hội nghị nghiệm thu có các đồng chí phản biện và thành viên của 03 Hội đồng nghiệm thu cơ sở của 03 đề tài, đề án; các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Ban Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu 03 đề tài, đề án.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính”
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính”
    Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã nghe chủ nhiệm 03 đề tài, đề án trình bày tổng thuật nội dung kết quả nghiên cứu; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những giải pháp, đề xuất, kiến nghị mà Ban Chủ nhiệm 03 đề tài, đề án đã đăng ký, cam kết thực hiện. 
 
    Theo đánh giá, kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã khái quát được tính cấp thiết cũng như làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; đánh giá đúng thực trạng đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể và có tính áp dụng thực tiễn cao; nhiều đề xuất của đề tài, đề án có giá trị tham khảo cho các cơ quan chức năng trong quá trình nghiên cứu, tổng kết, đánh giá trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng cũng như vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tới lĩnh vực này.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề án “Mô hình cơ quan giám sát quốc gia của Trung Quốc và giá trị tham khảo đối với Việt Nam” và Đề tài  “Góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề án “Mô hình cơ quan giám sát quốc gia của Trung Quốc và giá trị tham khảo đối với Việt Nam” và Đề tài “Góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”
    Bên cạnh những kết quả các đề tài, đề án đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cơ sở 03 đề tài, đề án cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra những ý kiến góp ý, khuyến nghị để các Ban Chủ nhiệm các đề tài bổ sung, sửa chữa cả nội dung và hình thức.
 
    Các Hội đồng nghiệm thu thống nhất cao về kết quả nghiên cứu và đề nghị Ban Chủ nhiệm 03 đề tài, đề án tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của Thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu dự Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện, bảo vệ trước Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương thời gian tới.
     
    Kết quả, 100% Thành viên của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua 03 đề tài, đề án nêu trên.
Đặng Phước
.