Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Tư, 12/01/2022, 16:13 [GMT+7]
    Sáng ngày 12/01/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương và hơn 2.500 đại biểu là cán bộ, công chức, nhân viên ngành nội chính Đảng tại các tỉnh ủy, thành ủy dự trực tuyến qua các điểm cầu trên cả nước.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành Nội chính Đảng vừa tích cực phòng, tránh dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nổi bật là: (1) Đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không dừng, không nghỉ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, tiêu cực; tham mưu, đề xuất về cơ chế phối hợp mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; (3) Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng được nâng lên, giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; (4) Thông qua công tác tham gia ý kiến về công tác cán bộ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh; (5) Thực hiện nền nếp, hiệu quả nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và Ban chỉ đạo CCTP các tỉnh, thành phố; giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cũng như công tác PCTN, tiêu cực và CCTP; (6) Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả; ban hành 02 bộ tài liệu và các văn bản quan trọng để hướng dẫn nghiệp vụ; trực tiếp phổ biến, quán triệt kiến thức, kinh nghiệm PCTN, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhiều cấp ủy, tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt; (7) Phối hợp tổ chức thành công 02 Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 07 hội nghị về công tác phối hợp với 11 cơ quan Trung ương; đưa chất lượng quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng nâng lên một bước mới; (8) Tổ chức, bộ máy, biên chế được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững; đội ngũ cán bộ đoàn kết, trung thành, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo; vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng được khẳng định và nâng cao…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương kết luận Hội nghị
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thể chế kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức; công tác tham mưu chưa toàn diện; công tác phát hiện, xử lý ở một số địa phương còn hạn chế, nhưng có nơi còn nặng công tác xử lý, chưa quan tâm đúng mức công tác phòng ngừa, nhiều địa phương chưa quan tâm tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát; tính chủ động, khả năng phát hiện vấn đề mới để tham mưu, đề xuất chưa cao; một số công việc thực hiện còn chậm, chất lượng hiệu quả chưa cao…
 
    Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận chủ yếu tập trung đánh giá và đưa ra nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022, như: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chú trọng xử lý nghiêm, tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách; thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội chính Đảng. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, PCTN, tiêu cực và Cải cách tư pháp; chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, không để “chững lại hay chùng xuống”, “không vì có dịch Covid-19 mà ngừng lại, không xử lý”; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy năm 2022; tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, tiêu cực; chủ động phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thưc hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng động ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thực sự “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”. Đồng chí đề nghị, Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ban nội chính, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để ngành Nội chính Đảng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác với Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác với Ban Nội chính Trung ương
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen tặng các đồng chí: Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Cao Anh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ các bộ, ngành, đoàn thể, Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Đức Thắng và Đào Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1A, Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã có nhiều thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác với Ban Nội chính Trung ương.
Đặng Phước - Anh Hưng
.