Ban Nội chính Trung ương: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2020-2025)

Thứ Sáu, 25/09/2020, 16:30 [GMT+7]
    Sáng 25/9/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
    Tham dự Đại hội có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Ủy Ban kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Ban thi đua, khen thưởng Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Nội chính Trung ương.
 
    Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nêu rõ: Ban Nội chính đã tích cực thực hiện toàn diện các nội dung về thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng hiệu quả 4 phong trào thi đua lớn do Trung ương phát động; đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua trong cơ quan và trong toàn ngành Nội chính Đảng; nội dung, chủ đề thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác khen thưởng được quan tâm, bình xét thi đua khách quan, công bằng nên công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng thúc đẩy, góp phần đắc lực cho Ban Nội chính Trung ương nói riêng, ngành Nội chính Đảng nói chung vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020; nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh:Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự là động lực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Trong giai đoạn 2015-2020 đã có 150 lượt cán bộ, công chức được công nhận 220 sáng kiến cấp cơ sở và 164 lượt cán bộ, công chức được xét công nhận 191 sáng kiến cấp Ban; nhiều sáng kiến có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của Ban với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị.
 
    Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 đã góp phần thực hiện hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ban và xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu đưa 126 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phối hợp, tham mưu chỉ đạo điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 66 vụ/ 604 bị cáo; tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Thực hiện phong trào thi đua chuyên đề "Phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng", đã có 49/63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tham mưu, đề xuất với cấp ủy xử lý hiệu quả 219 vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng, vượt 238% so với chỉ tiêu. Qua thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng”, 63/63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy xử lý hiệu quả 933 vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng, vượt 270% so với chỉ tiêu đề ra...
 
    Giai đoạn 2020-2025, Ban Nội chính Trung ương làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới công tác tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Hằng năm, mỗi vụ, đơn vị lựa chọn được ít nhất một điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện hoặc mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nêu gương và nhân rộng;tiếp tục đổi mới công tác thi đua; tăng thêm việc phát động phong trào thi đua theo từng đợt nhằm tạo phong trào thi đua nước rút để hoàn thành nhiệm vụ trong từng thời điểm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả năm;nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong việc xét tặng hoặc đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tránh khen thưởng tràn lan, không thực chất; ưu tiên khen thưởng các công chức, viên chức và người lao động trực tiếp...
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương bày tỏ niềm vui mừng đến dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II Ban Nội chính Trung ương. Phó Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng, chúc Đại hội thành công của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Nhắc lại những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí chúc mừng, biểu dương những kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong 5 năm qua; chúc mừng những tập thể, cá nhân được tôn vinh và được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Ban Nội chính Trung ương tại Đại hội.
 
    Thống nhất với những đánh giá, tồn tại, hạn chế và cụ thể là 7 phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong Báo cáo, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh vào công tác thi đua, khen thưởng của Ban; trong đó nhấn mạnh tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua yêu nước”; đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày như lời Bác Hồ dạy: "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua". Thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phải thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền bỉ và rộng khắp; phải hướng đến xây dựng chuẩn mực người cán bộ Ngành Nội chính Đảng “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”.
 
    Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp - Đây là lĩnh vực rất quan trọng nhưng cũng rất phức tạp và được dư luận xã hội rất quan tâm, vì thế nhiệm vụ chính trị của Ban yêu cầu ngày càng lớn, đòi hỏi chất lượng tham mưu ngày càng cao. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần, do vậy, Phó Chủ tịch nước yêu cầu từng cán bộ, đảng viên và công chức của Ban phải luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức công vụ và kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực này; cần phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban và của Ngành Nội chính Đảng.
 
    Đồng chí Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua theo đợt tại cơ quan Ban Nội chính và các phong trào thi đua chuyên đề trong Ngành Nội chính Đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; thi đua gắn liền với khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự để tạo động lực, sự lan tỏa để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua; thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
    Trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể, cá nhân của Ban đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng: Ban Nội chính Trung ương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và 2 Bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 1 cá nhân, tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 3 cá nhân và tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 đồng chí lãnh đạo Ban, tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 11 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân...
 
    Ban Nội chính Trung ương đã xét, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 48 lượt tập thể; tặng Cờ thi đua của Ban cho 9 lượt tập thể; tặng bằng khen cho 49 lượt tập thể và 137 lượt cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 121 lượt cá nhân và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban cho 11 lượt cá nhân. Ban Nội chính Trung ương đã xét, tặng bằng khen cho 118 lượt ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; tặng Cờ Thi đua cho 4 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.
 
    Tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã phát động thi đua giai đoạn 2020-2025, đó là: Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; công tác thi đua phải gắn với công việc thực hiện hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức; đồng thời chọn nhiều nội dung thi đua, như: (1) Tham mưu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng thời gian, bảo đảm chất lượng; (2) Nắm chặt tình hình địa bàn, có nhiều tham mưu, đề xuất được công nhận; (3) Tham mưu cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; (4) Tham mưu tốt, phục vụ giỏi; (5) Thi đua bảo đảm an toàn, không bị lộ, lọt bí mật Nhà nước…; đối với ngành Nội chính Đảng, ngoài nội dung thi đua tham mưu cấp ủy chỉ đạo phát hiện, xử lý hiêu quả các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt”, cần phát động nhiều nội dung thi đua khác, như: Tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài; thi đua giúp người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, xử lý hiệu quả những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân…; ngoài phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, đột xuất; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, uốn nắn để phong tròa được duy trì và phát triển mạnh mẽ; đổi mới, nâng cao chất lượng bình xét thi đua và công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự để tạo động lực, sự hấp dẫn để cán bộ, công chức, viên chức,  người lao động hăng hái thi đua.
Cũng tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Đặng Phước
.