Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị triển khai công tác Vụ Địa phương II

Thứ Ba, 02/06/2020, 13:35 [GMT+7]
    Chiều 02/6/2020, tại Đà Nẵng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác Vụ Địa Phương II. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên ương Đảng, Bí Thư thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương các Ban Đảng Trung ương tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; lãnh đạo cơ quan nội chính Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo ban nội chính tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương công bố Quyết định số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; theo đó, Vụ Địa phương II là đơn vị mới được thành lập thuộc Ban Nội chính Trung ương, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Vụ Địa phương II có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, được phân công theo dõi 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa).
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động về công tác tại Vụ Địa phương II; đồng chí lưu ý, là đơn vị theo dõi các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn trọng yếu, tình hình trật tự, an ninh, an toàn xã hội có nhiều yếu tố phức tạp, cán bộ, công chức Vụ Địa phương II cần tập trung, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó, sâu sát với cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức của Trung ương có trụ sở ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tăng cường phối hợp, nắm tình hình để làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trong những lĩnh vực được phân công; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động và các quy định, quy chế khác của cơ quan; thường xuyên báo cáo tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương về tình hình hoạt động của đơn vị, nhất là những khó khăn, vướng mắc để có sự chỉ đạo kịp thời; quản lý tốt trang thiết bị làm việc và các tài sản khác của Ban tại trụ sở làm việc; cùng nhau nỗ lực, cố gắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng một tập thể đoàn kết, cộng sự, gương mẫu, giữ gìn trong công việc và cuộc sống.
 
Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí Thư thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Vụ Địa phương II
Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Vụ Địa phương II
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các đơn vị chức năng của các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương theo dõi địa bàn quan tâm, phối hợp công tác, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức Vụ Địa phương II hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặng Phước
.