Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Ba, 12/05/2020, 20:07 [GMT+7]
    Chiều 12/5/2020, Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Nguyễn Đức Luân, Văn phòng Đảng ủy; Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn; Nguyễn Trọng Giáp, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan và 10 đảng viên Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp.
 
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào Cờ
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào Cờ
    Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Vụ Nghiên cứu tổng hợp quan tâm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy cấp trên; nhất là những quy định liên quan tới công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, thường xuyên nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan, nghị quyết của Chi bộ; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, đoàn kết, công khai, dân chủ, đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành… Kết quả, 03 năm liên tiếp được xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2018, tập thể Vụ được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Qua thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp quán triệt phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”, quyết tâm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ, nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tích cực chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết XIII theo các nhiệm vụ được phân công; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, học tập nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ yêu cầu công tác trong tình hình mới; phấn đấu trở thành chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu của Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương… đồng thời, đưa ra những chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022, như: Hằng năm tập thể Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lãnh đạo tập thể Vụ hằng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, ít nhất 01 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10-15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…
 
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Nghiên cứu tổng hợp, nhiệm kỳ 2020-2022
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Nghiên cứu tổng hợp, nhiệm kỳ 2020-2022
    Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp. Nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí đề nghị Ban Chi ủy cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ và nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; nâng cao công tác bồi dưỡng đào tạo, quy hoạch, khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm đề xuất chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên cả về vật chất và tinh thần; không ngừng phát huy tính sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc; chủ động hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… đồng chí nhấn mạnh, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban chi ủy mới đúng yêu cầu về số lượng, cơ cấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. 
 
    Đại hội bầu Ban Chi ủy Vụ Nghiên cứu tổng hợp gồm 03 đồng chí: Tạ Văn Giang, Vụ trưởng, Nguyễn Cảnh Lam, Phó Vụ trưởng, Nguyễn Văn Dũng, Chuyên viên; trực tiếp bầu đồng chí Tạ Văn Giang giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Cảnh Lam giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đặng Phước
.