Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Kết quả hoạt động trong tháng 5/2020

Thứ Bảy, 30/05/2020, 06:09 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2020 Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch, đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch, đề cương báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay và Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân từ khi triển khai thực hiện đến hết ngày 31/3/2020. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Yên Thành và một số vụ việc đơn thư phản ánh...
 
Quang cảnh buổi Giao ban các cơ quan trong khối Nội chính, tháng 5/2020
Quang cảnh buổi Giao ban các cơ quan trong khối Nội chính, tháng 5/2020
    Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng các cấp; triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng; thành lập tổ công tác nắm tình hình, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các huyện Tương Dương, Đô Lương và Thị ủy Thái Hòa.
 
    Trong tháng 5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 42 lượt công dân, tiếp nhận 120 đơn, thư, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; trong đó tham mưu chuyển 41 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cho các cơ quan liên quan xem xét, xử lý, giải quyết theo trách nhiệm và thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn, trả lời công dân 25 đơn; lưu 54 đơn theo quy định. 
 
    Ngoài ra, Ban còn Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 15 đồng chí; thẩm định, cho ý kiến về nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cho 4 đơn vị; cho ý kiến góp ý, thẩm định đề tài khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác cải cách tư pháp” của Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương; chủ trì làm việc với các ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; họp tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; theo dõi kết quả thực hiện sau thanh tra công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án xây dựng chung cư trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện; tham gia đoàn kiểm tra Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại huyện Tân Kỳ, Hưng Nguyên và Sở Xây dựng...
 
    Trong tháng 6 tới, ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; chủ động rà soát, nắm tình hình tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến quốc phòng, an ninh, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp... Chuẩn bị tốt giao ban khối Nội chính tháng 6/2020 và tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Tập trung chỉ đạo sơ kết và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 11 - QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.
 
    Tập trung nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại huyện Tương Dương; Hoàn thiện kế hoạch, đề cương nắm tình hình về công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình trạng khai thác lâm sản trái phép tại huyện Thanh Chương; thực hiện chuyên trang nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý II/2020.
              Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.