Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2020

Chủ Nhật, 31/05/2020, 07:03 [GMT+7]
    Trong tháng  5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1029-KL, ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các vụ việc, vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm; Báo cáo về tình hình, kết quả tiếp dân và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tháng 4/2020; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo xử lý vụ án Trần Xuân Yến, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đồng phạm trong vụ án gian lận thi cử tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018; dự họp liên ngành các cơ quan tố tụng để thảo luận nội dung công tác phối hợp trong quá trình xét xử vụ án và theo dõi, báo cáo kết quả phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Xuân Yến và đồng phạm.
 
Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ban nội chính tỉnh ủy các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc
Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ban nội chính tỉnh ủy các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc
    Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng chỉ đạo đối với vụ việc liên quan đến một số hộ dân thuộc Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La quay về nơi ở cũ trên địa bàn huyện Mường La; nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về làm rõ một số nội dung, tình hình thực hiện công tác giải thể các Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Mường La, Sông Mã và Mộc Châu.
 
    Theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết.
 
    Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp đân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; chủ trì tiếp 07 lượt/07 công dân đến kiến nghị, phản ánh tại Nhà trực của Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 27 đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao.
 
    Tiếp tục tham gia các Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 04 Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội.
 
    Trong tháng 6/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay.
 
    Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tháng 6/2020; báo cáo tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Tiếp tục tham gia các Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản, tham gia ý kiến về công tác cán bộ theo thẩm quyền; rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc giải quyết đơn thư, vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
Tuệ Minh
.