Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:47 [GMT+7]
    Sáng 11/5/2020, Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Nguyễn Đức Luân, Văn phòng Đảng ủy; Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Nguyễn Trọng Giáp, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan và 13 đảng viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Theo dự thảo Báo cáo trình Đại hội, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (nay là Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp được thành lập theo Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 03/4/2018 của Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương (sau khi có Quyết định của Trưởng Ban Nội chính Trung ương về việc tiếp nhận Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trực thuộc Ban Nội chính Trung ương). Từ khi được thành lập, Chi bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo Quyết định số 04-QĐ/CCTP ngày 17/11/2011 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Quyết định số 548-QĐ/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương. Ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 216-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, theo đó, Vụ Cải cách tư pháp là đơn vị cấp vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, thực hiện chức năng giúp Ban Nội chính Trung ương tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực cải cách tư pháp. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp lãnh đạo, động viên các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, như: Theo dõi, kiểm tra khảo sát công tác cải cách tư pháp tại một số địa phương; xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 49NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 06/5/2006 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổ chức thẩm định nhiều đề án của các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác cải cảch tư pháp; các văn bản tham mưu ngày càng được nâng lên về chất lượng,... phối hợp với các đơn vị trong Ban Nội chính thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng, phục vụ đơn vị được triển khai tích cực với việc hoàn thiện Quy chế làm việc của Chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống luôn được đề cao; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong việc ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng; luôn chú trọng công tác kiểm tra đảng viên; các đảng viên có lối sống giản dị, chân thành, thẳng thắn, cầu thị; không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, cục bộ, cơ hội; gương mẫu thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên nhắc nhở gia đình, người thân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Tại Đại hội, ngoài việc thảo luận cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020; các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần 2, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, cụ thể: Phấn đấu xây dựng Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp được xếp loại chất lượng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, tham gia đăng ký, thực hiện hiệu quả nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
 Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2022
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2022
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận sự chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp chu đáo, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; các bài học sâu sắc, giải pháp đưa ra thiết thực; với quyết tâm của đảng viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp, đồng chí tin tưởng cán bộ, đảng viên phát huy kết quả đạt được, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị, đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí xứng đáng đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để bầu vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng thời, sớm cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đã thông qua.
 
    Đại hội bầu Ban Chi ủy Vụ Cải cách tư pháp gồm 02 đồng chí: Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng; trực tiếp bầu đồng chí Trương Thị Hồng Hà giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đặng Phước
.