Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Hai, 11/05/2020, 19:07 [GMT+7]
    Chiều 11/5/2020, Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; Nguyễn Đức Luân, Văn phòng Đảng ủy; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan và 10 đảng viên Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng, Bí thư chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Chi bộ Vụ thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của Chi bộ, hoàn thành 100% các nội dung phương hướng, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, cụ thể: Đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Vụ, giáo dục, quản lý đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy, cơ quan; thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và việc thu, nộp, sử dụng đảng phí; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các đồng chí trong Chi ủy nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc; chủ động xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giảm sát hàng năm; đảng viên, cán bộ, công chức có tư tưởng chính trị ổn định; tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nổi bật là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc phân công đảng viên chuẩn bị các câu chuyện về Bác để đọc hoặc kể trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp Vụ; năm 2018, Chi bộ tổ chức được 03 cuộc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2019, Chi bộ đã thực hiện hơn 30 lượt đảng viên đọc hoặc kể những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các cuộc họp Vụ và sinh hoạt Chi bộ; tổ chức 07 buổi sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Kết quả, năm 2017, 2018, 2019 Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên, cán bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% cán bộ, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”; không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. 
 
 Đồng chí chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy  Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Các đại biểu ngoài việc thảo luận, cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020; các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần 2, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, cụ thể: Hằng năm xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ; thực hiện hoàn thành 100% chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra; sinh hoạt định kỳ hằng tháng; sinh hoạt tối thiểu 04 chuyên đề/năm; Chi bộ xếp loại hằng năm “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 15 đến 20% đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trở lên; không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý…
 
Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ 2020-2022
Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ 2020-2022
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhất trí với dự thảo Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Đại hội. Nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; bằng các hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong Chi bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố sự đoàn kết nội bộ, không ngừng phát huy tính sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc; chủ động hơn nữa để hoàn thành chất lượng nhiệm vụ được giao; sau Đại hội Chi bộ cần khẩn trương xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để thực hiện hiệu quả, thiết thực, khắc phục một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu; lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo để hoàn thiện cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng hiệu quả; theo dõi, bám sát địa bàn được phân công để kịp thời tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng… đồng chí nhấn mạnh, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban chi ủy mới đúng yêu cầu về số lượng, cơ cấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
 
    Đại hội bầu Ban Chi ủy Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng gồm 03 đồng chí: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng, Đoàn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng, Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Khắc Minh giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Đoàn Hồng Ngọc giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đặng Phước
.