Hà Giang: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 15/05/2020, 16:50 [GMT+7]
    Ngày 14/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong 4 năm qua, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo; công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng như thông qua chuyên mục: Kể chuyện về Bác trên Báo Hà Giang; Ký sự Hành trình theo chân Bác trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; các cuộc thi, triển lãm ảnh chuyên đề… Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được thể hiện rõ, đó là các cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng độ, sáng tạo về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt từ năm 2019, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới đã nhận được sự đồng tình, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây là nội dung đột phá, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 3/2020, toàn tỉnh đã có 2.111 gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới được triển khai xây dựng nhà ở, có 1.327 hộ đã hoàn thành.
 
    Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trước hết cần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện quyết liệt, thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị thông qua tổ chức các hội thảo, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.
 
    Tại Hội nghị, đã có 14 tập thể, 30 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND  tỉnh vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác.
                                                                                                   P.V
.