Hải Phòng: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 05/11/2019, 17:37 [GMT+7]
    Sáng 2/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”. Dự Hội thảo có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các nhà khoa học, nhà quản lý…  
 
    50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc. Với phương châm: Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố ngày càng được nâng cao. Đô thị và nông thôn ngoại thành có nhiều thay đổi. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
Các đại biểu chủ trì Hội thảo
Các đại biểu chủ trì Hội thảo
    Các đại biểu tham luận tập trung vào các nội dung: tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng nói chung và thành phố Cảng nói riêng. Bài học về xây dựng Đảng và củng cố chính quyền các cấp trong tình hình hiện nay, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; qua đó nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Luận giải thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Cảng gắn với thực hiện Di chúc và những lời căn dặn qua 9 lần về thăm thành phố của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
    Các đại biểu trao đổi, phân tích, làm rõ thêm thực tế quá trình thực hiện Di chúc 50 năm qua ở Hải Phòng, ở từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, từng lĩnh vực. Đồng thời phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, khách quan những kết quả đạt được của thành phố qua 50 năm thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác qua 9 lần về thăm trên tất cả các lĩnh vực: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh – quốc phòng. Các ý kiến đều khẳng định, nửa thế kỷ qua, Đảng bộ chính quyền, quân và dân thành phố luôn luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trên mọi bước đi của Đảng bộ thành phố, trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nhiều ý kiến đề xuất những kiến nghị, giải pháp cụ thể, sâu sắc đối với thành phố để thực hiện Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
    Các ý kiến tham luận từ Hội thảo làm sâu sắc thêm tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại và những định hướng chiến lược thể hiện trong bản Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hải Phòng. Di chúc của Người mãi là di sản vô cùng quý giá, làm kim chỉ nam cho nhận thức, tình cảm và mọi hành động của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố.
Tiến Dũng
.