Hòa Bình: Nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 18/08/2019, 07:55 [GMT+7]
    Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, việc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh. 
 
    Để khắc phục kịp thời tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; ý thức kỷ luật lao động kém, vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện, tập trung tiếp tục rà soát, xây dựng các quy chế, quy định về nội quy cơ quan, đơn vị, xây dựng chuẩn mực đạo đức trong thi hành công vụ, trong quan hệ công tác và tiếp xúc với tổ chức, Nhân dân; tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình không sử dụng mạng xã hội để làm việc riêng trong giờ hành chính; không truy cập, đăng tải, bình luận, chia sẻ các thông tin, hình ảnh... vi phạm đời tư người khác, trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội, chưa được kiểm chứng, không chính xác, không trung thực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời giáo dục, xử lý theo quy định; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch số 84- KH/TU, về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2020. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 152 mô hình hay, cách làm tốt; 102 điển hình tiên tiến được xây dựng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó Đảng uỷ Quân sự tỉnh có 10 mô hình, 10 điển hình. Huyện Cao Phong có 9 mô hình, 9 điển hình. Đảng uỷ Công an tỉnh có 5 mô hình, 4 điển hình. Huyện Đà Bắc có 5 mô hình, 3 điển hình. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh có 18 mô hình, 15 điển hình. Huyện Kim Bôi có 18 mô hình, 16 điển hình. Huyện Kỳ Sơn có 11 mô hình. Huyện Lạc Sơn có 8 mô hình. Huyện Lạc Thuỷ có 12 mô hình, 3 điển hình. Huyện Lương Sơn có 6 mô hình, 4 điển hình. Huyện Mai Châu có 20 mô hình, 25 điển hình. Huyện Tân Lạc có 10 mô hình, 3 điển hình. Thành phố Hoà Bình có 12 mô hình, 7 điển hình. Huyện Yên Thuỷ có 9 mô hình, có 3 điển hình.
 
    Cụ thể, từ những chuyển biến về nhận thức trong học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc chuyển trọng tâm sang làm theo tấm gương của Bác góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua và hành động cụ thể. Các mô hình, điển hình tập trung gắn việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và những việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiêu biểu như Đảng uỷ Quân sự tỉnh có các: Mô hình xây dựng “Làng, bản Văn hoá - Quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mô hình “5 quản, 3 giữ”: Quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý về công việc theo chức trách, nhiệm vụ; quản lý về chấp hành chế độ thời gian; quản lý các mối quan hệ; quản lý về kinh tế, tài chính; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Quân đội, pháp luật Nhà nước trên cơ sở ban hành ngày càng đồng bộ các quy chế, quy định của cấp ủy đảng, của người chỉ huy; giữ vững an toàn. Mô hình “Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”. Mô hình “Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với xây dựng nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương”. Mô hình “Góc học tập 100 đồng”. Mô hình “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”. Mô hình “Đồng hành cùng các em đến trường”. Mô hình “Tự soi, tự sửa”. Mô hình “Mỗi tuần học tập 01 lời Bác Hồ dạy”...vv.
 
    Có thể nói qua các hoạt động, các phong trào thi đua của các cấp các ngành, tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã góp phần tuyên truyền sâu rộng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng các cấp.  
Đoàn Cần 
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.