Long An: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2022

Thứ Ba, 12/04/2022, 10:36 [GMT+7]
    Trong 3 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; xây dựng chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022 và chương trình kiểm tra, giám sát công tác cải cách tư pháp năm 2022; công tác lấy ý kiến đóng góp vào các đề án dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.
 
    Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực văn bản, tạo hành lang pháp lý, vận hành cơ chế quản lý nhà nước bằng pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động bổ trợ tư pháp, góp phần đưa hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
    Các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, điều tra, thi hành án đã thực hiện nghiêm túc các quy định về rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và kiện toàn, sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ hai cấp của từng ngành; thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chú trọng tạo nguồn cán bộ từ cơ sở, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để tạo nguồn cán bộ có kiến thức thực tế, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật. Qua công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tư pháp hai cấp đã làm chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động, đạt kết quả tích cực, nâng cao tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hàng tháng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
    Đội ngũ luật sư được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhanh về số lượng. Các tổ chức giám định tư pháp, công chứng được kiện toàn, sắp xếp theo quy  định của Trung ương, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và nhu cầu của xã hội.
 
    Đoàn Luật sư tỉnh Long An hiện có 117 luật sư, 34 tổ chức hành nghề luật sư và có 07 trung tâm tư vấn pháp luật. Đội ngũ luật sư và hành nghề luật sư hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân. 
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Giám định tư pháp năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp nhằm phục vụ tốt cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Hiện trên địa bàn tỉnh có 07 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, 02 tổ chức giám định tư pháp công lập với 88 giám định viên tư pháp; có 06 văn phòng thừa phát lại và 08 doanh nghiệp đấu giá tài sản với 11 đấu giá viên.
 
    Hội đồng nhân dân hai cấp thực hiện thường xuyên việc chất vấn và trả lời chất vấn đối với các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp, bảo đảm thể hiện tính dân chủ, công khai, thực chất và có chất lượng, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Qua đó, các cơ quan tư pháp có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp.
 
    Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát về thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về công tác điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp hai cấp; tham gia giám sát định kỳ của viện kiểm sát nhân dân đối với cơ sở giam, giữ; giám sát việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án của ủy ban nhân dân các cấp.
 
    Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cơ quan tư pháp phối hợp thực hiện đúng quy chế phối hợp trong công tác giám sát, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, tuyên truyền pháp luật. Các cơ quan báo chí đóng vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương, quy định liên quan đến cải cách tư pháp; phát hiện, đưa tin giúp các cơ quan tư pháp sớm làm rõ, xử lý kịp thời tội phạm và vi phạm pháp luật.
Tuệ Minh 
.