Lai Châu: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2021

Thứ Tư, 19/01/2022, 07:56 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm được quan tâm; hoạt động điều tra, truy tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch; việc thu hồi tài sản sau thanh tra đạt tỷ lệ cao (77%). Góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương...
 
Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được xác định thực hiện những nội dung trọng tâm là: (1) Tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. (2) Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (3) Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định gắn với nhiệm vụ cải cách tư pháp. (4) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành trong khối Nội chính. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là sự tác động của đại dịch Covid-19. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được những kết quả tích cực; chủ động xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật về những vấn đề, vụ việc nảy sinh, góp phần giữ vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, bảo vệ tốt các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.
 
    Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong báo cáo trung tâm. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Quyết liệt trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 Kim Anh
.