Sóc Trăng: Phối hợp thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 19/08/2020, 15:12 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, từ năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, hai đơn vị đã nghiêm túc phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu, kịp thời giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phối hợp có hiệu quả với Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ động thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số vụ việc đã rà soát là 124 vụ; chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức họp giao ban công tác tiếp công dân và xử lý đơn; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị chậm hoặc chưa báo cáo kết quả thực hiện về Ban Nội chính để tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện…
 
    Thanh tra tỉnh đã kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho Ban Nội chính Tỉnh ủy theo kế hoạch phòng, chống tham nhũng. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh, hai bên đều có sự phối hợp, trao đổi làm rõ nội dung để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời, đúng quy định.
 
    Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai 21 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính - văn xã; thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng tham gia với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh tiếp 24 lượt công dân, với 221 người theo lịch tiếp dân định kỳ và đột xuất; tiếp nhận 133 đơn (trong đó khiếu nại 37 đơn; tố cáo 15 đơn; kiến nghị, phản ánh 81 đơn), qua phân loại, đã có văn bản hướng dẫn 14 đơn, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết 32 đơn; lưu 87 đơn do trùng lắp hoặc gửi nhiều cơ quan, đơn vị; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 
    Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nội dung trong quy chế phối hợp đã đề ra. Trong đó, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện sai phạm, tiêu cực tham nhũng qua công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xử lý kịp thời các hành vi sai phạm. Đặc biệt là trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                                P.V
.