Thanh tra Chính phủ: Tập trung thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 20/08/2020, 07:08 [GMT+7]
    Tháng 7/2020, Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện 40/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai từ trước và khảo sát để chuẩn bị triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ; giám sát hoạt động 04 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; thẩm định 07 dự thảo kết luận thanh tra; ban hành 03 quyết định kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra.
 
    Việc khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt công dân, vụ việc, lượt đoàn đông người so với tháng 6/2020. Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực Trụ sở được đảm bảo an toàn, không có nhiều tình huống phức tạp phát sinh. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 1.220 công dân đến trình bày 377 vụ việc. Có 39 lượt đoàn đông người.
 
Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2020 của Thanh tra Chính phủ
Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2020 của Thanh tra Chính phủ
    Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, như: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; hoàn thành dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, lấy ý kiến tham gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo và chuẩn bị Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, Thanh tra Chính phủ tập trung kết luận các cuộc thanh tra chưa kết luận, nhất là các cuộc thanh tra từ năm 2018 trở về trước, kể cả các cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao có thời hạn hoàn thành; tiến hành thanh tra những cuộc theo Kế hoạch đã được phê duyệt; bám sát Kế hoạch số 1343/KH-TTCP ngày 06/8/2020 và yêu cầu, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ để triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021.
 
    Trong công tác tiếp công dân, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung xây dựng dự thảo báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ, kịp thời trình Chính phủ cho ý kiến và gửi Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra.
                                                                                  Hương Giang
.