Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

Thứ Tư, 22/07/2020, 16:18 [GMT+7]
    Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước”. TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra và Ths. Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì Tọa đàm. 
 
    Theo báo cáo đề dẫn tại buổi Tọa đàm: Trong nền kinh tế quốc dân, các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tính công khai, minh bạch còn hạn chế, còn có tình trạng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, dẫn đến nợ nần, thua lỗ, thất thoát lớn, nhiều vụ việc tham nhũng lớn được phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây đã cho thấy điều này; những vụ án tham nhũng được phát hiện gần đây chủ yếu xảy ra tại các doanh nghiệp Nhà nước có tính chất đặc biệt tinh vi, phức tạp.
 
    Để tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp Nhà nước, ngày 03/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (Nghị quyết số 12), trong đó nhấn mạnh: “Hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước không cao. Tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật, rủi ro, yếu kém, thua lỗ trong doanh nghiệp Nhà nước không được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh”.
 
    Theo dự thảo, Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” được xây dựng với 5 nội dung: Quan điểm; Mục tiêu, phạm vi và đối tượng; Giải pháp; Tổ chức thực hiện và Kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án.
 
    
    Mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước tại DNNN; góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Các ý kiến phát biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải xây dựng Đề án. Đồng thời tập trung trao đổi, góp ý về một số vấn đề liên quan đến: Bố cục, nội dung dự thảo đề cương Tờ trình Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án; những vấn đề liên quan đến Đề án đang đặt ra trong hoạt động kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước.
                                                                                                  P.V
.