Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Sáu, 08/05/2020, 12:12 [GMT+7]
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào cờ
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào cờ
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội

 Đại biểu dự Đại hội

Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022
Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2020-2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2020-2022

Đặng Phước

.