Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Năm, 07/05/2020, 20:10 [GMT+7]
    Chiều 07/5/2020, Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc  tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Đức Luân, Văn phòng Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Trọng Giáp, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan và 14 đảng viên trong Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc.
 
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào cờ
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào cờ
    Tại Đại hội, các đại biểu nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, nhiệm kỳ 2017-2020 Chi ủy, chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị; chủ động, tích cực tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của đơn vị; phát huy và động viên tính tiền phong, gương mẫu của các cán bộ, đảng viên trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ; cấp ủy chi bộ thường xuyên quan tâm, chủ động nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để phức tạp xảy ra; quan tâm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy cấp trên, nhất là những quy định mới có liên quan tới công tác nội chính và PCTN; đảng viên trong Chi bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị quán triệt, học tập do Đảng ủy cơ quan tổ chức; triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05CT/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017… Kết quả nhiệm kỳ 2017-2020, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng lãnh đạo Vụ lãnh đạo cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, 2018, 2019; tập thể Vụ được tặng 02 Cờ Tập thể tiêu biểu xuất sắc của Ban và 02 Cờ thi đua của Chính phủ và được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng 2; nhiều cán bộ, đảng viên có sáng kiến cấp Ban được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các báo cáo trình bày tại Đại hội. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, cần xác định đúng vai trò, vị trí của Vụ để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo đơn vị quan tâm xây dựng chi bộ, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần nỗ lực, cố gắng hơn, không được tự thỏa mãn, tự thân nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp phối hợp trong và ngoài đơn vị; trung thực, thận trọng, cụ thể, kỹ lưỡng, khách quan, sắc xảo, tự tin khi làm việc với các cơ quan tố tụng Trung ương; Cấp ủy, lãnh đạo Vụ nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành, phân bổ, quán xuyến công việc đảm bảo khoa học, hệ thống, kịp thời hơn nữa; thường xuyên giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến linh hoạt và tạo điều kiện cho đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn nữa về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia tích cực, đóng góp xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh; (2) Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (3) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; các quy định của cơ quan, đơn vị; vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài, sáng kiến khoa học trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; (4) Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ và nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; (5) Chủ động đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên nhằm động viên, khuyến khích tinh thần, tiếp tục phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; (6) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong lãnh đạo đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc thuộc cả 3 cấp độ, phục vụ chuẩn bị nội dung công tác của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí tin tưởng rằng, với quyết tâm và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được nêu trong dự thảo báo cáo, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ lãnh đạo Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã thông qua.
 
Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022
Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và  Ban Chi ủy mới nhiệm kỳ 2020-2022
    Đồng chí lưu ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đó là đảng viên dự Đại hội lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, xứng đáng, tín nhiệm nhất để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022; các đồng chí có đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức để lãnh đạo Chi bộ, Vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2020-2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc nhiệm kỳ 2020-2022
    Đại hội đã bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng; Đặng Văn Dũng, Phó Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban; Mai Xuân Bình, Phó trưởng Phòng 1A; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Văn Yên giữ chức Bí thư; đồng chí Mai Xuân Bình giữ chức Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 
Đặng Phước
.