Hà Tĩnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 02/2020

Thứ Năm, 19/03/2020, 15:22 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Nội chính Tinh ủy Hà Tĩnh đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình 4042-CTr/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020; Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020; Kế hoạch thực hiện kết quả của đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ưng về Phòng chống tham nhũng tại Hà Tĩnh năm 2019; Báo cáo phục vụ phiên tiếp dân định kỳ vào ngày 14/02/2020; Thông báo số 1082-TB/TU ngày 18/02/2020 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân tháng 02/2020; các văn bản Thường trực Tỉnh ủy giao về việc xin cấp đất mở rộng khuôn viên Trại giam Xuân Hà; tham mưu nội dung, chương trình giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh
    Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan tập trung giải quyết các nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại các phiên tiếp công dân 3 trong 1; tham gia tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02/2020; các đoàn rà soát đợt 2 phục vụ Đại hội Đảng cấp huyện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân; thẩm định Đề án đưa công an chính quy về xã của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chọn một số vụ án đã được xét xử phúc thẩm, nhưng có kiến nghị, đề xuất của Viện kiểm sát sát nhân dân tỉnh để xem xét đề nghị tái thẩm.
 
    Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại, tham mưu xử lý 13 đơn thư khiếu nại, tố công dân gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến Ban Nội chính; trong đó 04 đơn xác minh báo cáo, 04 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
    Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh, Huyện ủy Nghi Xuân, Đức Thọ, Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Kỳ Anh theo Chương trình số 07-CTr/BNCTU ngày 05/02/2020 về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
                                                                                                         P.V
.