Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 20/03/2020, 15:08 [GMT+7]
    Ngày 19/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban.
 
    Tham dự cuộc họp, có các thành viên của Tiểu ban Nhân sự, gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các thành viên Tổ Giúp việc của Tiểu ban Nhân sự.
 
    Tiểu ban Nhân sự đã nghe Tổ Giúp việc trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các thành viên của Tiểu ban đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung nêu trên; đồng chí Trưởng Tiểu ban kết luận cuộc họp.
 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp
    Tiểu ban hoan nghênh, đánh giá cao Tổ Giúp việc, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học các Tờ trình và Báo cáo để Tiểu ban cho ý kiến tại cuộc họp này. Tiểu ban cơ bản tán thành các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo Tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng, về một số kinh nghiệm quý rút ra từ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII. Đây là cơ sở rất quan trọng để tiến hành phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng với những nội dung rất quan trọng, như: Mục đích, yêu cầu, quan điểm, cơ cấu, số lượng, độ tuổi và quy trình, cách làm nhân sự Đại hội XIII của Đảng.
 
    Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Nhân sự nhấn mạnh, theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 12, khóa XII, dự kiến họp tháng 5-2020, sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII. Đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng. Hiện nay, các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã gửi để lấy ý kiến đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở. Thời gian tới, Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ tập trung dành công sức nhiều hơn cho việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự và việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
    Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Nhân sự, nội dung bàn trong cuộc họp hôm nay là giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương làm một công việc có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này vì đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của Đảng ta, chế độ ta và tiền đồ phát triển của đất nước. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng, toàn dân,… Công tác nhân sự của Đại hội là hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực lớn, có cách làm thật công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết.
 
    Để làm tốt công việc hệ trọng này, về tư tưởng, phương châm chỉ đạo, phương pháp và cách làm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Nhân sự nhấn mạnh cần chú trọng một số vấn đề sau:
Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà còn là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và địa phương. Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội XIII của Đảng; phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”. Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng này; toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
    
    Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan. Cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu, chắc đến đó.
    
    Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự và Tổ Giúp việc của Tiểu ban phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc. Các đồng chí thành viên Tổ Giúp việc đã được lựa chọn phải thể hiện là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan.
 
    Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban yêu cầu, Tổ Giúp việc phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức T.Ư, khẩn trương tiếp thu ý kiến của Tiểu ban, hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các tờ trình và Báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương
                                                                                                Bắc Văn
                                                                                          (Báo Nhân Dân)
.