Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra tại Cần Thơ

Thứ Năm, 02/01/2020, 18:33 [GMT+7]
    Sáng 02/01/2020, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm và trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Cần Thơ. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác chủ trì Hội nghị. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác thuộc một số vụ, đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
    Về phía Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp và đơn vị có liên quan của tỉnh.
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ xác định công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói riêng là nhiệm vụ quan trọng; hằng năm, trong chương trình kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lồng ghép kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm. Trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tất cả các tội danh là 5.251 tin. Trong đó, 58 tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.
 
    Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, bảo vệ người phát hiện tố cáo, người cung cấp thông tin chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, địa phương thực hiện nghiêm, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật; nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập, để lộ, lọt thông tin của người tố cáo, người cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với những vụ việc, vụ án khó khăn, phức tạp…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trưởng Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao Thành ủy Cần thơ đã triển khai thực hiện nghiêm, đúng Kế hoạch số 222-KH/BCĐTW ngày 26/9/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan tố tụng trên địa bàn Thành phố về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là có liên quan dấu hiệu tội phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan, nhất là với các cơ quan tố tụng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan này; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm công văn, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; chọn những vụ án, vụ việc điển hình để xử điểm nhằm dăn đe, giáo dục; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất; tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng…; đồng chí trưởng Đoàn công tác yêu cầu, thành viên Đoàn công tác tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu để hoàn thiện Báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị
đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị
    Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cảm ơn Đoàn công tác đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm và trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Cần Thơ, đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đặng Phước 
.